ដេប៉ូចែកចាយចាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Bopha Organic Agriculture Co., Ltd.

លោក/អ្នកអាចរកទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន បុប្ផា អហ្គែនិក អេហ្គ្រីខលឈ័រ បានតាមរយៈដែប៉ូមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ ។ ចំពោះលោក/អ្នកដែលមានបំណង ចង់លក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ក្រៅពីតំបន់ខាងក្រោមនេះ លោក/អ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទៈ 012 888 987 096 5 888 987 / 097 5 888 987
E-mail:info@bopha.com.khwwww.facebook.com/bopha168168 

ជាគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ អនុញ្ញាតជូនដេប៉ូលក់ (shop)តែមួយគត់ក្នុង១តំបន់ ។

យើងប្តេជ្ញាចិត្ត ចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជួយលើកតម្កើងទិន្នផលពីវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាសរីរាង្គ (Organic Microbial fertilizer) ដែលគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ ក៏ដូចជាអ្នកបរិភោគ ព្រមទាំងបរិស្ថានផងដែរ ។

សម្រាប់ក្រុងភ្នំពេញមានលក់តែនៅក្រុមហ៊ុន Bopha Organic Agriculture Co., Ltd. អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៣០K ផ្លូវលេខ២៦៥ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ (ចូលតាមច្រកផ្លូវចូលផ្សារសំណង់១២) ។