លោក/អ្នកអាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកបាននិងកំពុងទទួលបានជោគជ័យ

រាល់ការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អតិថិជនដែលលោកបានប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំសូមការអធ្យាស្រ័យបង្ហាញតែចំពោះអតិថិជនណាដែលលោកបានអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះ ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមរក្សាសិទ្ធិមិនបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទ ចំពោះអតិថិជនទាំងឡាយណា ដែលលោកមិនអនុញ្ញាត ។

នាពេលកន្លងមកយើងខ្ញុំបានព្យាយាមបង្ហាញលេខទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកជោគជ័យជាច្រើន តែដោយសារមានការរំខានដល់ពួកគាត់ បានសំណូមពរឲ្យយើងលប់លេខទំនាក់ទំនងចេញវិញ ។ ដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមការអធ្យាស្រ័យពីលោកអ្នកក្នុងការអាក់ខានបង្ហាញលេខទំនាក់ទំនងនេះ ។ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុន បុប្ផា អហ្គែនិក អេហ្គ្រីខលឈ័រ ខូ អិល ធី ឌី (Bopha Organic Agriculture Co., Ltd.) តាមតយៈទូរស័ព្ទ 012 888 987 / 096 5 888 987 / 097 5 888 987 www.Bopha.com.kh ,www.Facebook.com/Bopha168168
E-mail: info@bopha.com.kh ដែលមានអាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៣០k ផ្លូវលខ២៦៥ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ (ចូលតាច្រកផ្លូវចូលផ្សារសំណង១២)។