អត្ថប្រយោជន៍និងរបៀបប្រើប្រាស់

-សេដ្ឋីដំឡូង

ជីសេដ្ឋីដំឡូង ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវរចនាសម្ព័ន្ធដី – បង្កើនសមត្ថភាពទប់ស្កាត់កត្តាចង្រៃ – បង្កើនសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរអាសុីតដី – បង្កើនសមត្ថភាពដីនិងកាត់បន្ថយការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹម – មានតួនាទីជួយបំលែងមីក្រូធាតុពីធម្មជាតិនិងបង្កើតភាពងាយស្រួលរកសម្រាប់រុក្ខជាតិ – ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ឬសនិងដំណុះគ្រាប់ទប់ទល់និងភាពរាំងស្ងួត – កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដោយសារថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត – កាត់បន្ថយកាកសំណល់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងសារធាតុពុលនៅក្នុងដី – បង្កើនភាពជ្រាបចូលនៃភ្នាសកោសិកានិងជញ្ជាំងដើម្បីបង្កើនការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម ។

ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ដំណាក់កាល : បំប៉នលូតលាស់ ប្ញស ស្លឹក ដើម មើមធំធាត់បានល្អ ។
– បាញ់ : 1L រជីលាយទឹក 250L ឬ 100សេសេទឹក25លីត្រ បាញ់លើដំណាំចាប់ពីចេញពន្លកស្លឹកបាន 4 ឬ 5ឡើងទៅ ។
– ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក : 1លីត្រជីលាយជាមួយទឹក 250L បង្ហូរស្រោចស្របតាមគល់ដំណាំ 5-7 ថ្ងៃម្តង ។
ត្រាំពូជ : ត្រាំដើមដំឡូង គ្រាប់ពូជ មុនដាំ ដើម្បីអោយមានដំណុះគ្រាប់ពូជដុះល្អ លឿន កាត់បន្ថយជម្ងឺ ធន់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួត
និងកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

-Setheii Domloung

Setheii Domloung Fertilizer Improves Soil Structure – Increases Ability to Prevent Contaminants – Increases Soil Transformation Ability – Increases Soil Capacity and Reduces Nutrient Loss Stimulates root development and seed germination, resistance to drought – Reduces stress due to pesticides – Reduces herbicide residues and toxins in the soil – Increases the permeability of cell membranes and walls to increase absorption Feed.

Can be used at all stages: Nourish, grow roots, leaves, stems, tubers grow well.
Spray: 1L fertilizer mixed with 250L water or 100 cc, 25 liters of water, spray on the crop from the emergence of 4 or 5 leaves.
Drip irrigation system: 1 liter of fertilizer mixed with 250L of water, irrigated in accordance with the root of the crop every 5-7 days.
Soak the seeds: Soak the potato seedlings before planting to germinate the seeds well, reduce drought-resistant diseases.
And climate change factors.

-ជីទឹកសរីរាង្គជប៉ុន 日本の技術 ( A ) 

ជីទឹកសរីរាង្គជប៉ុន ជាប្រភេទជីទឹកដែលជួយជំរុញការលូតលាស់ ប្ញស ស្លឹក ដើម ផ្កាផ្លែ មើមដំណាំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពីបច្ចេកវិទ្យាសរីរាង្គ
(Organic Microbial Fertilizer ) ដ៏ទំនើបចុងក្រោយរបស់ប្រទេសជប៉ុន ។ បង្កើនភាពអំណត់អត់ធន់ទប់ទល់ជាមួយនឹងការឡើងកំដៅនិងជម្ងឺ ។​
បង្កើនការលូតលាស់ផ្កាក្តឹបផ្លែ ថែរក្សាផ្កាក្តឹបមិនអោយជ្រុះ ។ ប្រើស្រោចដើម្បីកែប្រែគុណភាពដីឲ្យកាន់តែល្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ បង្កើនទិន្នផលពី20%-30% ។អនុវត្តដោយគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព និងបរិស្ថាន ។

ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ដំណាក់កាល : បំប៉នលូតលាស់ ប្ញស ស្លឹក ដើម ផ្កា ផ្លែ មើមធំធាត់បានល្អ ។
បាញ់បំប៉នស្លឹក : 1L រជីលាយទឹក 250L ឬ 100សេសេទឹក25លីត្រ បាញ់លើដំណាំចាប់ពីចេញស្លឹកបាន 4 ឬ 5ឡើងទៅ ។
បាញ់បំប៉នផ្កាផ្លែ : 1L រជីលាយទឹក 350-500L ឬ 50-70សេសេទឹក25លីត្រ បាញ់លើដំណាំចាប់ពីចេញស្លឹកបាន 4 ឬ 5ឡើងទៅ ។
ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក : 1លីត្រជីលាយជាមួយទឹក 350-500L បង្ហូរស្រោចស្របតាមគល់ដំណាំ 5-7 ថ្ងៃម្តង ។
ត្រាំពូជ : ត្រាំដើមដំឡូង គ្រាប់ពូជ មុនដាំ ដើម្បីអោយមានដំណុះគ្រាប់ពូជដុះល្អ លឿន កាត់បន្ថយជម្ងឺធន់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងកត្តាប្រែប្រួល
អាកាសធាតុ ។

-Japanese Organic Microbial Fertilizer ( A ) 

Japanese organic fertilizer is a type of fertilizer that promotes the growth of roots, leaves, flowers, tubers, crops effectively from organic technology.
Japan’s latest state-of-the-art Organic Microbial Fertilizer. Increases endurance, copes with overheating and illness.
Increase the growth of flowers, fruits, keep the flowers from falling. Use watering to improve soil quality from year to year. Increase yield from 20% -30%. Apply without adverse effects on health and the environment.

Can be used at all stages: nourishes, grows roots, leaves, stems, flowers, fruits, tubers grow well.
Foliar application: 1L fertilizer mixed with 250L water or 100 cc, 25 liters of water, spray on 4 or 5 leafy plants.
Spraying flowers and fruits: 1L fertilizer mixed with 350-500L water or 50-70 cc, 25 liters of water, spray on crops from 4 to 5 leaves.
Drip irrigation system: 1 liter of fertilizer mixed with 350-500L of water, watered in accordance with the crop root every 5-7 days.
Soak the seeds: Soak the potato seeds before planting to germinate the seeds well, reduce diseases, drought resistance and variability.
The weather.

-ម្សៅជីសរីរាង្គសារាយសមុទ្រ ( B )

– ជួយឱ្យរុក្ខជាតិអាចស៊ូទ្រាំនឹងភាពតានតឹងផ្សេងៗដូចជាកម្តៅគ្រោះរាំងស្ងួត ។ – ផ្តល់ឱ្យរុក្ខជាតិនូវភាពធន់ប្រសើរជាងមុនចំពោះការ
ជញ្ជក់របស់សត្វល្អិតនិងការវាយប្រហារដោយផ្សិត។
– ជម្រុញដំណុះគ្រាប់ពូជនិងកាត់បន្ថយការឆក – ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ឫសនិងជម្រុញការលូតលាស់ផ្កានិងផ្លែយ៉ាងខ្លាំងក្លា
– ជួយបង្កើនការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមដូច្នេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជី។
– បង្កើននិងរំញោចអតិសុខុមប្រាណដែលមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងដីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវរចនាសម្ព័ន្ធដី។

លាយជាមួយទឹក: ម្សៅជី1ក្រាមលាយទឹក2,5លីត្រ, 10ក្រាមលាយទឹក25លីត្រ, 100ក្រាមលាយទឹក250លីត្រ,1គីឡូក្រាមលាយទឹក2500លីត្រ​។
បាញ់លើដំណាំពី7-10ថ្ងៃម្តង។​ អនុវត្តន៍តាមប្រព័ន្ធដំណក់ទឹក 3-4ដង ចាប់ពីដំណាំដុះលូតលាស់បានស្លឹក 3-4ដងឡើង រហូតដល់ផ្លែផ្កា ។
មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ កាលណាបាញ់នៅពេលព្រឹកឬពេលល្ងាច ក្រោយពីបាញ់រួចក្រោម 6 ម៉ោងបើត្រូវទឹកភ្លៀងគួរបាញ់ឡើងវិញ ។

-Seaweed Extract Powder ( B )

Helps plants to withstand stress such as heat, drought. – Gives plants better resistance to
Insect sucking and fungal attacks.
– Stimulates seed germination and reduces flowering – Stimulates root development and strongly promotes flower and fruit growth
– Increases the absorption of nutrients, thus increasing the efficiency of fertilizer.
Increases and stimulates beneficial microorganisms in the soil, improves soil structure.

Mix with water: 1 g of fertilizer mixed with 2.5 liters of water, 10 g mixed with 25 liters of water, 100 g mixed with 250 liters of water, 1 kg mixed with 2500 liters of water.
Spray on the crop every 7-10 days. Apply 3-4 drops from the growing plant 3-4 times up to the fruit.
Highly effective when sprayed in the morning or evening, less than 6 hours after spraying, should be sprayed again.

-សុីវីដ បូរុនប្រូ ( C )

សុីវីដ បូរុនប្រូ ចូលរួមសំយោគបង្កើតកំផែងកោសិកាបញ្ចេញផ្កាអោយបានច្រើន ជួយលើកកម្ពស់អោយផ្កាបានស្រុះទងធំវែង ជួយបង្កាត់កេសរញី-ឈ្មោល ឡើងក្តឹបបានច្រើនធ្វើអោយផ្កាក្តឹបមានសុខភាពល្អរឹងមាំធន់ទ្រាំនិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ ។

ជី 1លីត្រលាយជាមួយទឹក2000លីត្រ ឬ0,5លីត្រលាយជាមួយទឹក 1000លីត្រ ឬ 13cc​ លាយជាមួយទឹក25លីត្រ ។ ប្រើនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនចេញផ្កា និងចាប់ផ្តើមពកផ្កា ។ បាញ់2-3ដងមុនពេលផ្ការីក ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉នថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Seaweed Boron Pro ( C )

Seaweed Boron Pro participates in the synthesis of cell wall to produce more flowers to promote flower harmony The long stalks help to breed more female and male hairs, making the flowers healthier, stronger, more resistant and more adaptable. The weather.

1 liter of fertilizer mixed with 2000 liters of water or 0.5 liters mixed with 1000 liters of water or 13cc mixed with 25 liters of water.
Use in the pre-flowering stage and begin to flower buds. Spray 2-3 times before flowering. Can be mixed with fertilizers Pesticides and other pesticides.

-ហ៊ុយមិច ហ្វូវិចអាសុីត ( D )

– ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវរចនាសម្ព័ន្ធដី – បង្កើនសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងដី (CEC) ឲ្យប្រសើរឡើង – បង្កើនសមត្ថភាពទប់ស្កាត់កត្តាចង្រៃ – បង្កើនសមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរអាសុីតដី
– បង្កើនប្រសិទ្ធភាពដីនិងកាត់បន្ថយការបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹម – មានតួនាទីជួយបំលែងមីក្រូធាតុពីធម្មជាតិ​និងបង្កើនភាពងាយស្រួលរកសម្រាប់រុក្ខជាតិ – ជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍ឬសនិងដំណុះគ្រាប់ទប់ទល់ភាពរាំងស្ងួត – កាត់បន្ថយភាពតានតឹងដោយសារថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត – កាត់បន្ថយកាកសំណល់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនិងសារធាតុពុលនៅក្នុងដី – បង្កើនភាពជ្រាបចូលនៃភ្នាសកោសិកានិងជញ្ជាំងដើម្បីបង្កើនការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹម ។

1/ បាញ់បំប៉នលើស្លឹក : ជី1ក្រាមលាយទឹក 2លីត្រ, 10ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ, 100ក្រាមលាយទឹក200លីត្រ, 250ក្រាមលាយទឹក 500លីត្រ, 500ក្រាម លាយទឹក 1000លីត្រ ,1គីឡូក្រាមលាយទឹក2000លីត្រ​ ។ បាញ់លើដំណាំពី 7-10ថ្ងៃម្តង ប្រើ 2-3ដង ។
2/ បាញ់ជម្រុញត្រួយ : ជី1ក្រាមលាយទឹក 1លីត្រ, 20ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ, 200ក្រាមលាយទឹក200លីត្រ, 500ក្រាមលាយទឹក500លីត្រ,1គីឡូក្រាមលាយទឹក1000លីត្រ​ ។ បាញ់លើដំណាំពី7-10ថ្ងៃម្តង ប្រើ 2-3ដង ។
3/ លាយទឹកស្រោចគល់ : ជី1ក្រាមលាយទឹក 1លីត្រ, 20ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ, 200ក្រាមលាយទឹក200លីត្រ, 500ក្រាមលាយទឹក500លីត្រ,1គីឡូក្រាមលាយទឹក1000លីត្រ​ ។ ស្រោចចន្លោះពី 15-30ថ្ងៃម្តង។
4/ ត្រាំគ្រាប់ពូជ : ជី1ក្រាមលាយទឹក 1លីត្រ, 20ក្រាមលាយទឹក20លីត្រ, 200ក្រាមលាយទឹក200លីត្រ, 500ក្រាមលាយទឹក500លីត្រ,1គីឡូក្រាម លាយទឹក1000លីត្រ​ ។
5/ លាយជីបាចឬដាក់គល់ : ជីបាវ(50Kg)លាយជាមួយជី ​2Kg ច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចអាចយកទៅប្រើបាន ។
មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កាលណាបាញ់នៅពេលព្រឹកឬពេលល្ងាច ក្រោយពីបាញ់រួចក្រោម 6ម៉ោង បើត្រូវទឹកភ្លៀងគួរបាញ់ឡើងវិញ ។

-Humic Fulvic Acid ( D )

-Improve soil structure -Increase the ability to change nutrients in the soil (CEC) -Increase the ability to prevent pollutants -Increase the ability to change soil acidity
– Increases soil efficiency and reduces nutrient loss – Acts to help convert natural microorganisms and increase plant readiness – Stimulates root development and drought germination – Reduces stress due to pesticides – Cutting Reduces pesticide residues and toxins in the soil – Increases the permeability of cell membranes and walls to increase nutrient absorption.

1 / Foliar spray: 1 g fertilizer mixed with 2 liters of water, 10 g mixed with 20 liters of water, 100 g mixed with 200 liters of water, 250 g mixed with 500 liters of water, 500 g mixed with 1000 liters of water, 1 kg mixed with 2000 liters of water . Spray on crops every 7-10 days, use 2-3 times.
2 / Spray: 1 g fertilizer mixed with 1 liter of water, 20 g mixed with 20 liters of water, 200 g mixed with 200 liters of water, 500 g mixed with 500 liters of water, 1 kg mixed with 1000 liters of water. Spray on crops every 7-10 days, use 2-3 times.
3 / Mixing water: 1 g fertilizer mixed with 1 liter of water, 20 g mixed with 20 liters of water, 200 g mixed with 200 liters of water, 500 g mixed with 500 liters of water, 1 kg mixed with 1000 liters of water. Watering every 15-30 days.
4 / Soak the seeds: 1 g fertilizer mixed with 1 liter of water, 20 g mixed with 20 liters of water, 200 g mixed with 200 liters of water, 500 g mixed with 500 liters of water, 1 kg mixed with 1000 liters of water.
5 / Mix fertilizer or put the base: fertilizer bag (50Kg) mixed with 2Kg fertilizer mixed together and can be used.
Highly effective when sprayed in the morning or evening, less than 6 hours after spraying, should be sprayed again.

-ម៉ាញ៉េស្យូម ស័ង្កសី ( E )

ម៉ាញ៉េស្យូម ស័ង្កសី ជាជីដែលជួយការពារនិងកែតម្រូវរោគសញ្ញាកង្វះខាត ( Mg & Zn ) យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ជួយសម្រួលដំណើរការបំលែងថាមពល សំយោគប្រូតេអុីននិងប្រព័ន្ធកោសិកា ។​ បង្កើនភាពបៃតង ជម្រុញការលូតលាស់នៃស្លឹកជួយអោយមានភាពប្រក្រតី និងផលិតអរម៉ូនអុកសុីន ( Auxin ) ព្រមទាំងជម្រុញអោយឆាប់ចេញផ្កា ។ បង្កើតភាពធន់ទ្រាំទៅនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជម្ងឺ​ ។

បាញ់ឲ្យស្លឹកឆាប់ចាស់ ប្រើជី 1L លាយទឹក1000L , ជី 500ml លាយទឹក500L , ជី 25ml ​លាយទឹកពី 25L ។
បាញ់បំប៉ន ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ ប្រើជី 1L លាយទឹក2000L , ជី 500ml លាយទឹក1000L , ជី 13ml ​លាយទឹកពី 25L ។
ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំ បាញ់ 2-3ដង ប្រើបានគ្រប់ដំណាក់កាល ។​ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Magnesium Zinc ( E )

Magnesium Zinc is a fertilizer that helps prevent and correct the symptoms of deficiency (Mg & Zn) effectively. Facilitates energy metabolism, protein synthesis and cellular system. Increases greenness, promotes leaf growth, normalizes and produces oxygen (Auxin) and promotes early flowering. Develop resistance to climate change and disease.

Spray the leaves to age faster using 1L fertilizer mixed with 1000L water, 500ml fertilizer mixed with 500L water, 25ml fertilizer mixed with 25L water.
Spray the leaves, flowers, fruits using 1L fertilizer mixed with 2000L water, 500ml fertilizer mixed with 1000L water, 13ml fertilizer mixed with 25L water.
Can be used on all types of crops, sprayed 2-3 times, can be used at all stages. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-ជីបំប៉នលូតលាស់បែកគុម្ព ( I )

ជីបំប៉នបំបែកគុម្ព Seaplus មានផ្ទុកដោយពពួកមីក្រូសារធាតុបំប៉នច្រើនប្រភេទ និងជួយបំលែងពពួកមីក្រូសារធាតុចិញ្ចឹមបន្ថែមជួយបង្កើនភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុ និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។ ជួយអោយដំណាំដុះលូតលាស់ចេញត្រួយនិងមែក គុម្ព ធំធាត់បានលឿន ។

ប្រើបាញ់បំប៉ន ដើម ស្លឹក បែកគុម្ពធំ លើដំណាំ ( ស្រូវ សណ្តែក ល្ង បន្លែស្លឹក… ) ជី 1L លាយទឹក 500L , ជី 50cc លាយទឹក 25L
ប្រើបាញ់បំប៉ន ដើម ស្លឹក ឲ្យបែកមែកច្រើន លើដំណាំ ( ស្វាយ ចន្ទី មាន ធុរេន សាវម៉ាវ… ) ជី 1L លាយទឹក 1000L , ជី 25cc លាយទឹក 25L
បាញ់ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់អោយចេញត្រួយថ្មី ឬអោយបែកគុម្ពរយះពេល 7-15ថ្ងៃម្តង។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំជម្ងឺនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វ
ល្អិតផ្សេងៗបាន (អាចប្រើលាយជាមួយជីសរីរាង្គសារាយសមុទ្រប្រភេទ B) ដើម្បីអោយការលូតលាស់បែកគុម្ពកាន់តែប្រសើរ ។

-Seaplus ( I )

Seaplus tillage fertilizer contains a variety of micro-nutrients and helps to convert micro-nutrients, increase resistance to climate change and do not harm the environment. Helps plants grow shoots and twigs grow faster.

Use spray to nourish large leafy plants on crops (rice, beans, sesame, leafy vegetables …) 1L fertilizer mixed with 500L water, 50cc fertilizer mixed with 25L water
Use spray to nourish the leaves to break many branches on the crop (cashew, turmeric, rambutan …) 1L fertilizer mixed with 1000L water, 25cc fertilizer mixed with 25L water
Spray during the growing stage for new shoots or tillering every 7-15 days. Can be used in combination with pesticides and pesticides
Other particles (can be mixed with organic fertilizer, seaweed type B) to improve tillering growth.

-កាល់ស្យូម បូរុន ( K )

កាល់ស្យូម​ បូរុន ជាប្រភេទជីបំប៉នដែលផ្តល់នូវភាពខ្វះខាតនូវសារធាតុបូរុនឬកាល់ស្យូម យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅអោយភាពខ្វះខាតដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់រុក្ខជាតិ,​ បង្កើនភាពជោគជ័យនៃលំអងផ្កាឡើងក្តឹបបានលឿន, ការពារការជ្រុះផ្កានឹងក្តឹប ផ្តល់ភាពរឹងមាំដល់ដំណាំ។ បង្កើនភាពអំណត់អត់ធន់ដល់រុក្ខជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងជម្ងឺតាមរយះការផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែប។

ជី 1លីត្រលាយជាមួយទឹក2000លីត្រ ឬ0,5លីត្រលាយជាមួយទឹក 1000លីត្រ ឬ 13សេសលាយជាមួយទឹក25លីត្រ ។
សម្រាប់ដើមឈើហូបផ្លែ ៖ បាញ់ពីរដងបន្ទាប់ពីរុក្ខជាតិចេញផ្កាបានរយះពេល 1-2 សប្តាហ៍,បាញ់7-10ថ្ងៃម្តង ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Calcium Boron ( K )

Calcium boron is a nutrient that provides a rapid supply of boron or calcium to supplement the plant’s essential deficiencies, increasing the success of pollination, preventing the fall of flowers. Crops give the crop strength. Increase the tolerance of plants to fight disease by providing rich nutrients.

1 liter of fertilizer mixed with 2000 liters of water or 0.5 liters mixed with 1000 liters of water or 13 odd mixed with 25 liters of water.
For fruit trees: Spray twice after flowering plants for 1-2 weeks, spraying every 7-10 days. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-មហាឡើងក្តឹបលឿន ( R )

មហាឡើងក្តឹបលឿន មានតួនាទីរំញោចអោយដំណាំមានការលូតលាស់ ហើយជួយអោយដំណាំបង្កើតនូវសារធាតុ Auxin, Ethylene​ , Cytokinin, Gibberellin,… មានដំណើរការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។
– ជួយអោយដំណាំរីកលូតលាស់ខ្លាំងចេញផ្កា ឆាប់ដាច់លំអងលោតក្តឹបបានលឿននិងកាន់ផ្លែច្រើន បង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពរបស់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ។

ជី 1លីត្រលាយជាមួយទឹក2000លីត្រ ឬ0,5លីត្រលាយជាមួយទឹក 1000លីត្រ ឬ 13សេសលាយជាមួយទឹក25លីត្រ ។
បាញ់1-2ដង បន្ទាប់ពីរុក្ខជាតិចេញផ្កាស្រុះឬផ្ការីក,​ រយះពេល7-10ថ្ងៃម្តង ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗ
ទៀតបាន ។

-Flower Promoter ( R )

Moha lerng Kteb lern stimulates the plant to grow and helps the plant to produce Auxin, Ethylene, Cytokinin, Gibberellin, … to work effectively.
Helps plants to grow strongly, flower quickly, pollinate, jump quickly and hold more fruit, increase yield and quality of all types of crops.

1 liter of fertilizer mixed with 2000 liters of water or 0.5 liters mixed with 1000 liters of water or 13 odd mixed with 25 liters of water.
Spray 1-2 times after flowering or flowering plants, every 7-10 days. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides
More.

-ផ្កាស្រស់ ក្តឹបស្រស់ ( G )

ផ្កាស្រស់ ក្តឹបស្រស់ គឺជាប្រភេទជីម៉ាយក្រូមិច ផ្ទុកដោយម៉ាក្រូសារធាតុចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់បំពេញបន្ថែមទៅអោយភាពខ្វះខាតរបស់រុក្ខជាតិជំនួយឲ្យ​ ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ មានសភាពស្រស់បំព្រងហើយជួយធ្វើអោយផ្កាមានកម្លាំងឡើងក្តឹបបានច្រើន ប្រកបដោយភាពរឹងមាំស្រស់ថ្លាធន់នឹងភាពរាំងស្ងួត ។

ជី 1លីត្រលាយជាមួយទឹក 2000លីត្រ ឬ0,5លីត្រលាយជាមួយទឹក 1000លីត្រ ឬ 13cc​ លាយជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
ប្រើបានគ្រប់ដំណាក់កាល បាញ់2-3ដងមុនពេលផ្ការីក ។​ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Micromix ( G )

Micromix are a type of micro-chromium containing some essential nutrients to supplement the lack of plants, help the leaves, flowers and fruits to be beautiful and help to make the flowers more vigorous, strong and fresh. Drought resistant.

1 liter of fertilizer mixed with 2000 liters of water or 0.5 liters mixed with 1000 liters of water or 13cc mixed with 25 liters of water.
Can be used at all stages, sprayed 2-3 times before flowering. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-កាន់ក្តឹប ផ្លែស្អាត ( J )

កាន់ក្តឹបផ្លែស្អាត គឺជាប្រភេទជីបំប៉នដែលមានតួនាទីជួយកាត់បន្ថយជំងឺបណ្តាលឲ្យស្ពៀតស្វិតក្តឹប ប្រេះផ្លែ រលួយផ្លែ ។​ ការពារនឹងកែតម្រូវរោគសញ្ញាកង្វះម៉ាញ៉េស្យូម (Mg) និងកាល់ស្យូម (Ca) បង្កើនសារធាតុបៃតង បង្ការនូវការបាត់បង់ជាតិក្លរ៉ូភីល និងជួយបំពេញបន្ថែមដល់ការខ្វះខាតនៃមុខងារសារធាតុសំខាន់ៗ មួយចំនួនជួយលើកកម្ពស់ការធ្វើរស្មីសំយោគ​ ។ កែលម្អទ្រង់ទ្រាយផ្លែអោយមានរូបរាងនិងសម្បុរស្រស់ស្អាតធំល្អ បង្កើនថាមពលជួយដល់ផ្លែឲ្យមានភាពរឹងមាំ ។ បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ទប់ទល់ទៅនឹងភាពតានតឹងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

ប្រើជី 1L លាយទឹក1000L , ជី 500ml លាយទឹក500L , ជី 25ml ​លាយទឹកពី 25L ។ ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមឡើងក្តឹបទៅផ្លែបាញ់ 3-4ថ្ងៃម្តង 7-10 ថ្ងៃបាញ់ម្តង ។​ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Seaweed Calcium Magnesium ( J )

Kan Kteb Plae Sart that helps reduce the risk of diseases such as spinach, cauliflower, fruit rot. Helps to supplement the lack of function Some essential nutrients promote photosynthesis. Improve the shape of the fruit to have a beautiful shape and color, increase the energy, help the fruit to be strong. Increases high resilience to the stresses of climate change.

Use 1L fertilizer mixed with 1000L water, 500ml fertilizer mixed with 500L water, 25ml fertilizer mixed with 25L water. Use in the early stages of fruiting to spray fruit every 3-4 days, 7-10 days spray once. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-សុីវីដ អាមីណូ ( T )

សុីវីដអាមីណូ មានតួនាទីជួយបង្កើនអោយរុក្ខជាតិធន់នឹងភាពតានតឹង(េស្រ្តស)។ ផ្គត់ផ្គង់អាសូតសរីរាង្គដើម្បីគាំទ្រដល់រុក្ខជាតិដោយមានអាសុីតអាមីណូសំខាន់ៗ បង្កើនការបែងចែកក្លរ៉ូភីលនិងលើកកម្ពស់ការធ្វើរស្មីសំយោគ ។ ជួយឲ្យរុក្ខជាតិស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមបានល្អ ។​ កំណត់ពេលវេលានៃការលូតលាស់ឬសនឹងជម្រុញការចេញផ្កានិងផ្លែយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាត់បន្ថយការកើតឡើងនៃជម្ងឺរុក្ខជាតិមួយចំនួន ។ បង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពដំណាំ។

ប្រើជី 1L លាយទឹក1000-2000L , ជី 500ml លាយទឹក500-1000L , ជី 13-25ml ​លាយទឹកពី 25L ។
ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំបាញ់ គ្រប់ដំណាក់កាល បាញ់ 2-3ដង​ ។​ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Seamino ( T )

Amino acids play a role in helping plants to withstand stress. Provides organic nitrogen to support plants with essential amino acids, increases chlorophyll breakdown and promotes photosynthesis. Helps plants absorb nutrients well. Timing root growth will greatly stimulate flowering and fruiting, reducing the incidence of some plant diseases. Increase yield and crop quality.

Use 1L fertilizer mixed with 1000-2000L water, 500ml fertilizer mixed with 500-1000L water, 13-25ml fertilizer mixed with 25L water.
Can be used on all types of crops, sprayed at all stages, sprayed 2-3 times. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-ស័ង្កសី ម៉ង់ហ្កាណេស

ជីបំប៉នស័ង្កសី ម៉ង់ហ្កាណេស ជាប្រភេទជីបំប៉នទឹកដែលមានសមត្ថភាពជួយទៅបំពេញនូវកង្វះខាតសារធាតុ Zn ,​ Mnបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់ការសំយោគក្លរ៉ូភីលនិងប្រូតេអុីន ។ ជម្រុញការធ្វើរស្មីសំយោគនិងការរំលាយអាសូត ការពារពន្លកត្រួយ ពន្លកផ្កា
កំណើតក្តឹបពីការគាំង ( ស្ត្រេស ) បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ ទប់ទល់ទៅនឹងភាពតានតឹងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

– ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាង៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច …) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L​ ។
– ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ ពោត ដំឡូង សណ្តែក ល្ង ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ…) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L​ ។
ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមឡើងក្តឹបទៅផ្លែបាញ់ 3-4ដងប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Zinc Manganes

Zinc Manganese Fertilizer is a water fertilizer that has the ability to help fill Zn, Mn deficiency quickly.
As well as promoting the synthesis of chlorophyll and protein. Stimulates photosynthesis and nitrogen digestion, protects shoots, buds and flower buds
The emergence of stress cramps increases the resilience to the stresses of climate change.

Fruit trees (cashew, turmeric, tamarind, lemon …) Fertilizer 25cc / water 25L, fertilizer 200cc / water 200L, fertilizer 500cc / water 500L, fertilizer 1L / water 1000L.
Small crops (rice, corn, potatoes, beans, sesame, pineapple, sugarcane and vegetables …) Fertilizer 50cc / water 25L, fertilizer 400cc / water 200L, fertilizer 1L / water 500L.
Use in the early stages of fruiting 3-4 times, use every 7-10 days. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-អាមីណូ ស៊ូហ្គើរ

– ផ្តល់អាហារថាមពលសម្រេចបន្ទាន់ឲ្យទៅរុក្ខជាតិ ។ – ជួយបង្កើតសមត្ថភាពស្លឹកដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគបានល្អ ។
– ជួយដំណើរការកកើតកោសិកាថ្មី (ស្លឹក ផ្កា)​ ។ – ជួយកាត់បន្ថយការជ្រុះ និងជួយឲ្យកាន់ក្តឹបផ្លែបានល្អ ។

– ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាង៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច …) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L ,
ជី1L/ទឹក 1000L​ ។
– ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ ពោត ដំឡូង សណ្តែក ល្ង ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ…) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L​ ។
ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ដំណាក់កាល ត្រួយ ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ 3-4ដង ប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Amino Sugar

– Provide instant food energy to plants. – Helps build the ability of leaves to do photosynthesis well.
– Helps process new cells (leaves, flowers). – Reduces fall and helps to hold the fruit well.

Fruit trees (cashew, turmeric, tamarind, lemon …) Fertilizer 25cc / water 25L, fertilizer 200cc / water 200L, fertilizer 500cc / water 500L,
Fertilizer 1L / 1000L water.
Small crops (rice, corn, potatoes, beans, sesame, pineapple, sugarcane and vegetables …) Fertilizer 50cc / water 25L, fertilizer 400cc / water 200L, fertilizer 1L / water 500L.
Can be used at all stages, buds, flowers, fruits 3-4 times, used every 7-10 days. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-កាបូរុន អុកសុីន

– ផ្តល់ភាពខ្វះខាតនៃសារធាតុ កាល់ស្យូម បូរុន អុកសុីន អិនអេអេ ( Ca B Auxin NAA ) យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៅអោយភាពខ្វះខាតដែលជាសារធាតុចាំបាច់របស់រុក្ខជាតិ ។ បង្កើនភាពជោគជ័យនៃលំអងផ្កា ឡើងក្តឹបបានលឿន ការពារការជ្រុះផ្កានិងក្តឹប ផ្តល់ភាពរឹងមាំដល់ដំណាំ ។ បង្កើនភាពអំណត់អត់ធន់ដល់រុក្ខជាតិ ដើម្បីទប់ទល់និងជម្ងឺតាមរយះការផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែប​ ។

– ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាង៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច …) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L,ជី1L/ទឹក 1000L​ ។
– ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ ពោត ដំឡូង សណ្តែក ល្ង ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ…) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L​ ។
ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំ បាញ់2-3ដង ប្រើពេលផ្កាចាប់ផ្តើមរីក​ ។ បាញ់ផ្សែងក្រូចលើផ្កាឲ្យសព្វ ។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
និងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

ចំណាំ : អាចប្រើបាញ់លើផ្កាពេលមានភ្លៀងប្រើជី 1L លាយទឹក 2000-3000L ។

-Caboron Auxin

Provides calcium deficiency Boron Auxin NAA (Ca B Auxin NAA) quickly to supplement the deficiency of essential nutrients of plants. Increases the success of pollen, fastens flowering, prevents flower fall and strengthens the crop. Increase the tolerance of plants to fight disease through the provision of rich nutrients.

Fruit trees (cashew, turmeric, tamarind, lemon …) Fertilizer 25cc / water 25L, fertilizer 200cc / water 200L, fertilizer 500cc / water 500L, fertilizer 1L / water 1000L.
Small crops (rice, corn, potatoes, beans, sesame, pineapple, sugarcane and vegetables …) Fertilizer 50cc / water 25L, fertilizer 400cc / water 200L, fertilizer 1L / water 500L.
Can be used on all types of crops, sprayed 2-3 times, used when flowers begin to grow. Spray orange smoke on the flowers completely. Can be mixed with fertilizers, pesticides
And other medicines.

Note: Can be sprayed on flowers when it rains, apply 1L fertilizer mixed with 2000-3000L water.

-ជីបំប៉នដើម ស្លឹក NPK 30-10-10+TE ( Q )

ជីបំប៉នដើមស្លឹកល្អ NPK 30-10-10+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន​ 100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំជំនួយការលូតលាស់បានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងដំណាក់កាលលូតលាស់សម្រាប់បំប៉ន ដើម ស្លឹកត្រួយ ។

ជំរុញឲ្យចេញត្រួយប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង។
គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម​ 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

-Foliar fertilizer NPK 30-10-10+TE ( Q )

NPK 30-10-10 + TE is a 100% water-soluble fertilizer that provides a wide range of nutrients to plants to help them grow faster and increase yields. Can be used on all kinds of crops in the growing stage to nourish the stems and leaves.

Stimulate sprouting using 50-100 g fertilizer / 1 liter spray tank 25 liters 1 kg mixed with 250-500 liters of water. Spray on leaves every 7-10 days.
Avoid spraying in hot, dry weather. After spraying, if it rains for less than 6 hours, spray again. Can be used in combination with pesticides, non-alkaline pesticides.

-ជីបំប៉នផ្កា ផ្លែ MKP 0-52-34+TE ( N )

ជីបំប៉នផ្កាផ្លែ MKP 0-52-34+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100%ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំជំនួយប្រព័ន្ធឫស
បង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយជំរុញអោយឆាប់ចេញផ្កា កាន់ក្តឹប ផ្លែធំ រឹងមាំធន់ទ្រាំនិងជម្ងឺអាកាសធាតុប្រែប្រួល។

ជំរុញឲ្យចេញផ្កាប្រើជី 85-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-300លីត្រ ។ បំប៉នផ្កាក្តិបផ្លែប្រើជី 50-60ក្រាមលាយ1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក400-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹកផ្កាក្តិបផ្លែ រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង ។ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំងក្រោយពីបាញ់បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ។ អាចប្រើប្រាស់លាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

-Foliar fertilizer MKP 0-52-34+TE ( N )

MKP 0-52-34 + TE Flower Fertilizer is a 100% water-soluble fertilizer that provides rich nutrients to root system crops.
Increases yield. Can be used on all types of crops, promotes early flowering, holds large, strong, resistant to climate change.

Stimulate flowering using fertilizer 85-100 g / 1 spray tank 25 liters 1 kg mixed with 250-300 liters of water. Feed flowers, fruits, apply 50-60 grams of fertilizer, mix 1 spray tank 25 liters, 1 kg, mix 400-500 liters of water. Spray on leaves, flowers, fruits every 7-10 days. Avoid spraying in hot, dry weather. After spraying, if it rains for less than 6 hours, spray again. Can be used in combination with pesticides, non-alkaline pesticides.

-ជីបំប៉នប្ញស ផ្កា NPK 10-60-10+TE ( P )

ជីបំប៉នឬស ផ្កា NPK 10-60-10+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំ ជំនួយប្រព័ន្ធឫស
លូតលាស់ផ្កាបានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយអោយដំណាំដែលជិតចេញផ្កា ឆាប់ចេញផ្កាហើយជួយអោយចេញផ្កាច្រើននិងក្តឹបកាន់បានល្អ ។

ជំរុញឲ្យឆាប់ចេញផ្កាប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង។
គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម​ 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

-Foliar fertilizer NPK 10-60-10+TE ( P )

NPK 10-60-10 + TE Flower Root Fertilizer is a 100% water-soluble fertilizer that provides rich nutrients to root system crops.
Grow flowers faster, increase yields. Can be used on all kinds of crops, helps the plants that are about to flower early to flower and helps to produce more flowers and clusters well.

To speed up flowering, apply fertilizer 50-100 g / 1 spray tank 25 liters 1 kg mixed with 250-500 liters of water. Spray on leaves every 7-10 days.
Avoid spraying in hot, dry weather. After spraying, if it rains for less than 6 hours, spray again. Can be used in combination with pesticides, non-alkaline pesticides.

-ជីបំប៉នផ្កា ក្តឹប ផ្លែ NPK 3-37-37+TE ( M )

ជីបំប៉ន ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ NPK 3-37-37+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំ ជំនួយប្រព័ន្ធឫស ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ លូតលាស់បានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយជំរុញអោយដំណាំឆាប់ចេញផ្កា កាន់ក្តឹបបានល្អ ផ្លែមានទម្ងន់និងបង្កើនទិន្នផលបានច្រើន។

ជំរុញឲ្យឆាប់ចេញផ្កាប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង។
គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម​ 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយ
ជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

-Foliar fertilizer NPK 3-37-37+TE ( M )

Fertilizer NPK 3-37-37 + TE is a 100% water-soluble fertilizer that provides a rich variety of nutrients to support the root system, flowers grow faster, increase yields. Can be used on all kinds of crops, helps to promote early flowering, good holding of fruits, weight and increase yields.

To speed up flowering, apply fertilizer 50-100 g / 1 spray tank 25 liters 1 kg mixed with 250-500 liters of water. Spray on leaves every 7-10 days.
Avoid spraying in hot, dry weather. After spraying, if it rains for less than 6 hours, spray again. Can be used mixed With non-alkaline pesticides.

-ជីបំប៉នផ្កា ក្តឹប ផ្លែ NPK 6-32-35+TE

ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន 100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំនិងបង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ជួយសន្សំអាហារថាពល ជួយបិទត្រួយ ជួយឲ្យចេញផ្កាបានស្រុះកាន់ផ្កា កាន់ក្តឹប ក្តឹបឆាប់ធំលឿន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់ធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុ ។

ជំរុញឲ្យឆាប់ចេញផ្កាប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង។
គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម​ 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

-Foliar fertilizer NPK 6-32-35+TE

It is a 100% water-soluble fertilizer that provides rich nutrients to crops and increases yields. It can be used on all types of crops to help save food. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Increased yield, high weather resistance.

To speed up flowering, apply fertilizer 50-100 g / 1 spray tank 25 liters 1 kg mixed with 250-500 liters of water. Spray on leaves every 7-10 days.
Avoid spraying in hot, dry weather. After spraying, if it rains for less than 6 hours, spray again. Can be used in combination with pesticides, non-alkaline pesticides.

-ជីបំប៉នក្តឹប ផ្លែ មើម NPK 5-7-44+TE ( F )

ជីបំប៉ន ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ NPK 5-7-44+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។
ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់ជំនួយផ្កាក្តឹប ផ្លែ គ្រាប់ មើម អោយឆាប់ធំលឿនធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺ ។

ជំរុញឲ្យឆាប់ចេញក្តឹបផ្លែប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10
ថ្ងៃម្តង ។​ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម​ 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។
អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

-Foliar fertilizer NPK 5-7-44+TE ( F )

NPK 5-7-44 + TE Fertilizer is a 100% water-soluble fertilizer that provides a rich variety of nutrients to increase yields.
Can be used on all kinds of crops to help flowers, fruits, seeds, tubers to grow quickly and resistant to disease.

Promote early fruiting of fruits using 50-100 g / 1 liter spray tank 25 liters 1 kg mixed with 250-500 liters of water. Spray on leaves for 7-10
Spray once a day. Avoid spraying in hot, dry weather. After spraying, if it rains for less than 6 hours, spray again.
Can be used in combination with pesticides, non-alkaline pesticides.

-ជីបំប៉ន ផ្លែ NOP 13.7-0-46.8+TE ( L )

ជីបំប៉នផ្លែ NOP 13.7-0-46.8+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំលូតលាស់បានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជីបំប៉នស្លឹក ផ្លែ គ្រាប់ មើម និងធ្វើអោយដំណាំមានសុខភាពល្អ ធន់ទ្រាំនឹងជម្ងឺ។

ជំរុញឲ្យចេញផ្កាប្រើជី 85-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-300លីត្រ ។ បំប៉នផ្កាក្តិបផ្លែប្រើជី 50-60ក្រាមលាយ 1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក400-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹកផ្កាក្តិបផ្លែ រយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង។ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើប្រាស់លាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

-Foliar fertilizer NOP 13.7-0-46.8+TE ( L )

NOP 13.7-0-46.8 + TE Fertilizer is a 100% water-soluble fertilizer that provides rich nutrients to fast-growing crops with high yields. Can be used on all kinds of crops, fertilizers, leaves, fruits, seeds, tubers and make plants healthy, disease resistant.

Stimulate flowering using fertilizer 85-100 g / 1 spray tank 25 liters 1 kg mixed with 250-300 liters of water. Feed flowers, fruits, apply 50-60 grams of fertilizer, mix 1 spray tank 25 liters, 1 kg, mix 400-500 liters of water. Spray on leaves, flowers, fruits every 7-10 days. Avoid spraying in hot, dry weather. After spraying, if it rains for less than 6 hours, spray again. Can be used in combination with pesticides, non-alkaline pesticides.

-ជីបំប៉នស្លឹក ផ្កា ផ្លែ NPK 21-21-21+TE ( S )

ជីបំប៉ន ស្លឹក ផ្កា ផ្លែ NPK 21-21-21+TE ជាប្រភេទជីរលាយក្នុងទឹកបាន100% ផ្តល់អាហារបំប៉នយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំ ជំនួយប្រព័ន្ធឫសលូតលាស់បានលឿនបង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។ ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ដំណាក់កាល ស្លឹក ផ្កា​ ផ្លែនិងជួយបង្កើនទិន្នផលបានខ្ពស់។

ជំរុញឲ្យលូតលាស់ទូរទៅប្រើជី 50-100ក្រាម/1ធុងបាញ់ 25លីត្រ 1គីឡូក្រាមលាយទឹក250-500លីត្រ ។ បាញ់លើស្លឹករយៈពេល7-10ថ្ងៃម្តង ។​ គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងខ្លាំង ក្រោយពីបាញ់ បើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម​ 6 ម៉ោង គួរបាញ់ឡើងវិញ ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជំងឺ ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុអាល់កាឡាំង (non-alkaline) បាន។

-Foliar fertilizer NPK 21-21-21+TE ( S )

NPK 21-21-21 + TE Foliar Foliar Fertilizer is a 100% water-soluble fertilizer that provides a wide range of nutrients to plants, helping the root system to grow faster and increase yields. Can be used on all kinds of crops, all stages, leaves, flowers, fruits and helps increase yields.

Stimulate growth by using 50-100 g fertilizer / 1 liter spray tank 25 liters 1 kg mixed with 250-500 liters of water. Spray on leaves every 7-10 days. Avoid spraying in hot, dry weather. After spraying, if it rains less than 6 hours, spray again. Can be used in combination with pesticides, non-alkaline pesticides.

-ជីបំប៉នផ្កា ក្តឹប ផ្លែ NPK 3-37-37+TE ( ទឹក )

ជាប្រភេទជីទឹកដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំជំនួយប្រព័ន្ធឬស ផ្កា ក្តឹប ផ្លែលូតលាស់បានលឿន បង្កើនទិន្នផលខ្ពស់ ។
ប្រើប្រាស់បានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ជួយកាត់បន្ថយការលូតលាស់ផ្នែកស្លឹក ជួយជំរុញឲ្យដំណាំឆាប់​ចេញផ្កាស្រុះ កាន់ក្តឹបបានល្អ ផ្លែមានទម្ងន់និងបង្កើនទិន្នផលបានច្រើន ។

– ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាង៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច …) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L​ ។
– ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ ពោត ដំឡូង សណ្តែក ល្ង ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ…) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L​ ។
ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមឡើងក្តឹបទៅផ្លែបាញ់ 3-4ដងប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗ
ទៀតបាន ។

-Foliar fertilizer NPK 3-37-37+TE ( Liquid )

A type of fertilizer that provides rich nutrients to crops, root system, flowers, fruits grow faster, increase yields.
Can be used on all kinds of crops, reduces leaf growth, promotes early flowering, good hold of fruits, weight and increases yields.

Fruit trees (cashew, turmeric, tamarind, lemon …) Fertilizer 25cc / water 25L, fertilizer 200cc / water 200L, fertilizer 500cc / water 500L, fertilizer 1L / water 1000L.
Small crops (rice, corn, potatoes, beans, sesame, pineapple, sugarcane and vegetables …) Fertilizer 50cc / water 25L, fertilizer 400cc / water 200L, fertilizer 1L / water 500L.
Use in the early stages of fruiting 3-4 times, use every 7-10 days. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides
More.

-បុប្ផាបង្កើនទិន្នផល NPK 13-7-44+TE ( ទឹក )

ជីបំប៉ន ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ NPK 13-7-44+TE ជាប្រភេទជីទឹកដែលផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបដល់ដំណាំដើម្បីជំនួយដល់ការលូតលាស់ស្លឹក ក្តឹប ផ្លែ មើម ធំធាត់លូតលាស់បានលឿន ។ កែលម្អទ្រង់ទ្រាយផ្លែអោយមានរូបរាង និងសម្បុរស្រស់ស្អាតល្អបង្កើនថាមពលជួយដល់ផ្លែអោយមានភាពរឹងមាំ ។ បង្កើនភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ ទប់ទល់ទៅនឹងភាពតានតឹងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។

– ដំណាំឈើហូបផ្លែ (ស្វាយ ចន្ទី ធុរេន មាន តាង៉ែន សាម៉ាវ ក្រូច …) ជី25cc/ទឹក25L,ជី200cc/ទឹក200L,ជី500cc/ទឹក500L, ជី1L/ទឹក 1000L​ ។
– ដំណាំតូចៗ (ស្រូវ ពោត ដំឡូង សណ្តែក ល្ង ម្នាស់ អំពៅ និងពពួកបន្លែ…) ជី 50cc/ទឹក25L, ជី400cc/ទឹក200L, ជី1L/ទឹក500L​ ។
ប្រើក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមឡើងក្តឹបទៅផ្លែបាញ់ 3-4ដងប្រើចន្លោះ7-10ថ្ងៃម្តង។ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Foliar fertilizer NPK 13-7-44+TE ( Liquid )

Fertilizer NPK 13-7-44 + TE is a water-based fertilizer that provides rich nutrients to plants to help the leaves, tubers, fruits, tubers grow faster. Improves the shape of the fruit to have a good shape and color, increase energy, help the fruit to be strong. Increases high resilience to the stresses of climate change.

Fruit trees (cashew, turmeric, tamarind, lemon …) Fertilizer 25cc / water 25L, fertilizer 200cc / water 200L, fertilizer 500cc / water 500L, fertilizer 1L / water 1000L.
Small crops (rice, corn, potatoes, beans, sesame, pineapple, sugarcane and vegetables …) Fertilizer 50cc / water 25L, fertilizer 400cc / water 200L, fertilizer 1L / water 500L.
Use in the early stages of fruiting 3-4 times, use every 7-10 days. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-បុប្ផាកម្ចាត់ខ្យង BIO CAM I-1

បុប្ផាកម្ចាត់ខ្យង គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្ត្រ ធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតគាំងលែងដំណើរការទៅកើតហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតនិងពពួកប៉ារ៉ាសិត ។ ពពួកដង្កូវ គ្រប់ប្រភេទ ពពួកចៃពីងពាងគ្រប់ប្រភេទ ចៃស…។ ល ។ ពពួកសត្វល្អិតបឺតជញ្ជក់ : ទ្រីប ស្រមើល…។ ល ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-Bopha Kill Snail ( BIO CAM I-1 )

Bopha Snail Control is a biological insecticide that penetrates directly into the stomach of insects. Insects crash, stop working, and die. Effective in killing insects and parasites. Worms All kinds of lice, spiders, all kinds of white lice …. Etc. Sucking insects: Try to imagine …. Etc. Can be used mixed with medicineKill insects and other fertilizers except herbicides.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 500ml / 500L water, spray every 7-10 days. If it rains for less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle. First.

-អាយធូ BIO CAM I-2

អាយ ធូ គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្រ្តធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតនិងប៉ះផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតគាំងលែងដំណើរការទៅកើតហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់​ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតពពួកបា៉រ៉ាសុីត ពពួកដង្កូវសុីស្លឹកចៃសពពួកពីងពាងគ្រប់ប្រភេទ…។ ល ។ ពពួកសត្វល្អិតបឺតជញ្ជក់: មមាច ទ្រីប ស្រមើលស្រាំង មូសតែ រុយស្វា រុយស ខ្ញុងស្លាបរឹង ។ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត និងជីប៉ប៉នផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-I Thou ( BIO CAM I-2 )

I Thou is a biological insecticide that penetrates the stomach of insects and touches them directly, causing the insects to stop working and die. Effective in killing insects, parasites, worms, leaf lice, spiders of all kinds …. Etc. Sucking Insects: Mosquitoes, Trips, Mosquitoes, Flies, Monkeys, White Flies, Hard Wings. Can be used in combination with pesticides and other fertilizers, except herbicides.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 500ml / 500L spray once every 7-10 days. Should be sprayed again if it rains less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle first.

-អាប្រូសុីន BIO CAM I-3

អាប្រូសុីន ជាប្រភេទថ្នាំមានសមាសធាតុផ្សំពីរមុខ ធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតទ្វេរដងទៅលើ​ ៃចលោត
ទាគូ រុយស មមាចត្នោត មមាចខៀវ ស្រឹង ស្រមើល ចៃស និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗ ទៀត បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។
ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្ម តាមរយះការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លេបចូលក្នុងក្រពះនិងជ្រាបចូលតាមកោសិកា ។

លាយថ្នាំ13g/ទឹក25L,ថ្នាំ100g/250L,ថ្នាំ200g/ទឹក500L ។ បាញ់រយះពេល7-10ថ្ងៃម្តង។គួរបាញ់ឡើងវិញ ប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម
6ម៉ោង។ សូមបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំចាប់ពី 14ថ្ងៃឡើង មុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់​ ។

-Ah Pro Sin ( BIO CAM I-3 )

Ah Pro Sin is a two-component drug that doubles the effectiveness of insecticides on the lungs.
Ducks, flies, brown spiders, blue spiders, fleas and other mammals quickly.
The drug reacts by direct contact, ingested in the stomach and penetrated through cells.

Mix 13g / 25L water, 100g / 250L, 200g / 500L. Spray every 7-10 days. Should be sprayed again if it rains.
6 hours. Stop using the pesticide 14 days or more before the harvest.

-ពិឃាដសត្វល្អិតគ្រប់មុខ BIO CAM I-4

ពិឃាដសត្វល្អិតគ្រប់មុខ ជាប្រភេទថ្នាំមានសមាសធាតុផ្សំពីរមុខ ធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតទ្វេរដងទៅលើ​ដង្កូវសុីស្លឹក ដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវរូងដើម​ ដង្កូវយោលទោង ដង្កូវចោះផ្លែ ដង្កូវហ្វូង ដង្កូវបាក់ខ្នង ៃចលោត ទាគូ រុយស មមាចត្នោតមមាចខៀវ ​ស្រឹង ស្រមើល ចៃស និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្ម តាមរយះការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លេបចូលក្នុងក្រពះ និងជ្រាបចូលតាមកោសិកា ។

លាយថ្នាំ13g/ទឹក25L,ថ្នាំ100g/250L,ថ្នាំ250g/ទឹក500L ។ បាញ់រយះពេល7-10ថ្ងៃម្តង។គួរបាញ់ឡើងវិញ ប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម
6ម៉ោង។ សូមបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំចាប់ពី 14ថ្ងៃឡើង មុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់​ ។

-Kill All Kind Of Insect ( BIO CAM I-4 ) 

Kill all kinds of insects, a kind of medicine with two ingredients, making it effective to get rid of insects twice as much as leaf worms, leaf worms, leaf worms, tree caterpillars, swaying worms, fruit borers, swarming worms. Ducks, flies, brown spiders, blue spiders, fleas and other mammals quickly. The drug reacts by direct contact, ingested in the stomach and penetrated through cells.

Mix 13g / 25L water, 100g / 250L, 250g / 500L water. Spray every 7-10 days. Should be sprayed again if it rains.
6 hours. Stop using the pesticide 14 days or more before the harvest.

-អាយហ្វាយ BIO CAM I-5

អាយហ្វាយ ជាប្រភេទថ្នាំមានសមាសធាតុផ្សំពីរមុខ ធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់ដង្កូវទ្វេរដងនិងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។​ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្មតាមរយះការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លេបចូលក្នុងក្រពះនិងជ្រាបចូលតាមកោសិកាដង្កូវឬសត្វល្អិត ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-I Five ( BIO CAM I-5 ) 

I Five is a two-component drug that is effective in killing worms twice and quickly. The drug reacts by direct contact, ingestion into the stomach and penetration of worm cells or insects.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 500ml / 500L spray once every 7-10 days. Should be sprayed again if it rains less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle first.

-ក្លរសាយ BIO CAM I-6

ក្លរសាយ ថ្នាំនេះមានសមាសធាតុផ្សំពីរមុខ ធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតបានខ្ពស់ទៅលើពពួកដង្កូវសុីស្លឹកដង្កូវមូរស្លឹក ដង្កូវយោលទោងដង្កូវសុីញ៉េ ដង្កូវបាក់ខ្នង ដង្កូវហ្វូង ចៃលោត រុយស មមាចត្នោត មមាចខៀវ ស្រមើល ស្រឹង ចៃសនិងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមិនសាុំថ្នាំ ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្មតាមរយ:ការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លេបចូលក្នុងក្រពះជ្រាបចូលតាមកោសិកាអាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗ បានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។ ចំណាំ : ហាមប្រើនៅពេលដំណាំមានផ្កា ។

-Chlor Chy ( BIO CAM I-6 ) 

Chlor Chy This medicine contains two components that make it highly effective in controlling insects on leaf-eating worms.Leaf-rolling worms, swaying worms, sign worms, broken back worms, swarms of lice, jumping flies, brown mosquitoes, blue mosquitoes, scorpion beetlesAnd other mammals quickly and drug-free. Intravenous drug: Direct ingestionCellular penetration can be used in combination with pesticides and other fertilizers, except herbicides.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 500ml / 500L water, spray every 7-10 days.If it rains for less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle.First. Note: Do not use when the crop is flowering.

-អាយសេវេន BIO CAM I-7

អាយសេវេន គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបចូលក្នុងផ្លូវដង្ហើម ក្រពះ សត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតគាំង
លែងដំណើរការបង្កអោយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់​ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ដង្កូវ​សុីស្លឹក ដង្កូវរូងដើម ដង្កូវចោះផ្លែ ចៃ មមាច ទ្រីប ។​ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-I Seven ( BIO CAM I-7 ) 

I Seven is a type of insecticide that penetrates the respiratory tract, stomach directly, causing insects to crash.
Deactivation causes subsequent death. Effective in killing insects such as leaf-eating worms, caterpillars, caterpillars, lice, mosquitoes, thrips. Can be used in combination with pesticides and other fertilizers, except herbicides. First.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 500ml / 500L spray once every 7-10 days. Should be sprayed again if it rains less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle first.

-ពិឃាដពីងពាង BIO CAM I-8

ពិឃាដពីងពាង គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតគាំងលែងដំណើរការទៅកើតហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់​ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ពីងពាងក្រហម ទ្រីប និង​ពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀត ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-PiKheat Ping Peang ( BIO CAM I-8 ) 

Pikheat Ping Peang is a type of insecticide that acts directly on the insect’s stomach, causing the insect to stop working and die. Effective in killing insects such as red spiders, thrips and other mammals.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 500ml / 500L spray once every 7-10 days. Should be sprayed again if it rains less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle first.

-អាសេផាត BIO CAM I-9

អាសេផាត មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូចជា ដង្កូវ មេអំបៅ ៃចលោត ទាគូ រុយស មមាចត្នោត ស្រាំង កណ្តូប មមាចខៀវ​ ស្រឹង ​មូសតែ ស្រមើល ចៃស និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗ​​ ទៀតបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនសាុំថ្នាំ ។ ថ្នាំធ្វើប្រតិកម្ម តាមរយះការប៉ះពាល់ផ្ទាល់លេបចូលក្នុងក្រពះនិងជ្រាបចូលតាមកោសិកា ។

លាយថ្នាំ13g/ទឹក25L,ថ្នាំ125g/250L,ថ្នាំ250g/ទឹក500L ។ បាញ់រយះពេល7-10ថ្ងៃម្តង ។ គួរបាញ់ឡើងវិញ ប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម6ម៉ោង។ សូមបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំចាប់ពី 14ថ្ងៃឡើង មុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់​ ។ 

-Acephate ( BIO CAM I-9 ) 

Acephate is very effective in controlling pests such as worms, butterflies, lizards, ducks, flies, and brown spiders. Grasshoppers, blue mosquitoes, mosquitoes, but also lice and other mammals quickly without medication. The drug reacts by direct contact, ingested in the stomach and penetrated through cells.

Mix 13g / water 25L, 125g / 250L, 250g / water 500L. Spray every 7-10 days. Should be sprayed again if it rains 6 hours. Stop using the pesticide 14 days or more before the harvest.

-អាយថេន BIO CAM I-10

អាយថេន គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្រ្តធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលឲ្យសត្វល្អិតគាំងលែងដំណើរការទៅកើតហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់​។មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា : ដង្កូវ​ មមាច ស្រមើល មូសតែ ចៃ មមាច ទ្រីប ស្រាំង កណ្តូបកណ្តៀរ មូសតែ រុយស្វា​ រុយស ។ ល ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ250ml/ទឹក250L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-I Ten ( BIO CAM I-10 ) 

I Ten is a biological insecticide that penetrates directly into the stomach of insects. Insects crash, stop working and die continuously. Effective in killing insects such as: worms, mosquitoes. Imagine mosquitoes, lice, mosquitoes, thrips, locusts, termites, mosquitoes, flies, monkeys, flies. Etc.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 250ml / 250L water, spray every 7-10 days. If it rains for less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle. First.

-បុប្ផាអុីមីដា BIO CAM I-11

បុប្ផា អុីមីដា គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ទ្រីប ពីងពាងក្រហម មមាចត្នោត​ មមាចខៀវស្រឹង ស្រាំង ចៃស រុយស មូសតែ កណ្តូប​(កណ្តៀរ)និងពពួកសត្វជញ្ជក់ផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតទាំងនោះគាំងលែងដំណើរការហើយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់​ ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-Bopha Imida ( BIO CAM I-11 ) 

Bopha Imida is a kind of pesticide such as red spider mite, brown mite, blue mite. Lice, flies, mosquitoes, locusts and other mammals that infiltrate the stomach Insects directly cause them to stall and die.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 500ml / 500L water, spray every 7-10 days. If it rains for less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle. First.

-ពិឃាដដង្កូវ BIO CAM I-13

ពិឃាដដង្កូវ គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្រ្តធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិតគាំងលែង
ដំណើរការបង្កអោយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់​។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ដង្កូវ​សុីស្លឹក ដង្កូវរូងដើម ដង្កូវចោះផ្លែ ចៃ មមាច ទ្រីប ។​ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

ថ្នាំ1ml ឬ1CC/ទឹក1L,ថ្នាំ 25CC/ទឹក25L,ថ្នាំ100CC/ទឹក100L, ថ្នាំ500ml/ទឹក500L បាញ់រយះពេល 7-10ថ្ងៃម្តង។​ គួរបាញ់ឡើងវិញប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម 6ម៉ោង​​ ។ សូមបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំពី 14ថ្ងៃមុនការប្រមូលផលដំណាំ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-Pikheat Dongkov ( BIO CAM I-13 )

Pikheat Dongkov are a type of biological insecticide that penetrates directly into the stomach of insects, causing the insects to stop.
The process causes subsequent death. Effective in killing insects such as leaf-eating worms, caterpillars, caterpillars, lice, mosquitoes, thrips. Can be used in combination with pesticides and other fertilizers, except herbicides. First.

1ml or 1CC / 1L water, 25CC / 25L water, 100CC / 100L water, 500ml / 500L water, spray every 7-10 days.If it rains for less than 6 hours. Discontinue use 14 days before harvest. Before use, shake the bottle first.

-អេម៉ាទីន BIO CAM I-14

អេម៉ាទីន គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជីវសាស្រ្តធ្វើសកម្មភាពបញ្ជ្រាបចូលក្នុងក្រពះសត្វល្អិតដោយផ្ទាល់បណ្តាលអោយសត្វល្អិត
គាំងលែងដំណើរការបង្កអោយស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់​ ។ មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតដូចជា ដង្កូវ​សុីស្លឹក ដង្កូវរូងដើម ដង្កូវចោះផ្លែ
ចៃ មមាច ទ្រីប ។​ អាចប្រើលាយជាមួយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងជីបំប៉នផ្សេងៗបានលើកលែងតែថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ។ មុននឹងប្រើត្រូវក្រឡុក
ដបថ្នាំជាមុនសិន ។

លាយថ្នាំ13g/ទឹក25L,ថ្នាំ100g/250L,ថ្នាំ200g/ទឹក500L ។ បាញ់រយះពេល7-10ថ្ងៃម្តង។គួរបាញ់ឡើងវិញ ប្រសិនបើត្រូវទឹកភ្លៀងក្រោម
6ម៉ោង។ សូមបញ្ឈប់ប្រើថ្នាំចាប់ពី14ថ្ងៃឡើង មុនការប្រមូលផលដំណាំមកដល់​ ។

-Eh Matin ( BIO CAM I-14 )

Eh Matin is a biological insecticide that penetrates directly into the stomach of insects.
Crashes cause subsequent deaths. Effective in killing insects such as leaf-eating worms, caterpillars, tree borers
Can be used in combination with pesticides and other fertilizers, except herbicides. Shake before use
Bottles of medicine first.

Mix 13g / 25L water, 100g / 250L, 200g / 500L. Spray every 7-10 days. Should be sprayed again if it rains.
6 hours. Stop using the pesticide 14 days or more before the harvest.

-ខូណាហ្សូល 5% SC

ខូណាហ្សូល ជាប្រភេទថ្នាំការពារនិងព្យាបាលបែបជំរាបយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិហើយនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារ និងព្យាបាល ជម្ងឺប្លាសស្លឹក ប្លាសថ្នាំងប្លាសកកួរប្លាសគ្រាប់ ស្ពៀតគ្រាប់ ដែលកើតឡើងដោយផ្សិត​ ។

-Conazole 5% SC

Conazole is a fast-acting, anti-inflammatory, and highly effective anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory, anti-inflammatory.

Rice, all kinds of vegetables, leaf spot, leaf spot, leaf spot, yellow leaf, inflamed leaf spot, leaf spot, fungus, fruit rot 2ml / 1L water, 50ml / water 25L, 500ml / 250L, 1L / water 500L spray on leaves
Fruit and other crops: Inflammation of flowers, inflammation of flowers, fungus on fruit, fungus on flowers, black flowers, fruit buds 1ml / 1L water, 25ml / water 25L, 500ml / water 500L, 1L / water 1000L sprayed on the leaves.

-អាវភ្លៀងទិព្វ 45% EW

អាវភ្លៀងទិព្វ គឺជាប្រភេទថ្នាំការពារ កម្ចាត់ នឹងព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព វាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់និងតាមរយះការបញ្ជ្រាបចូលក្នុងស្លឹក មែក និងផ្កាផ្លែ ហើយនឹងអូសបន្លាយពេលបានយូរដើម្បីកាពាររុក្ខជាតិឲ្យជៀសផុតពីជម្ងឺ​ ។

-ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ ៖ លាយថ្នាំ4g/ទឹក1Lដាក់ត្រាំទងម្រេចដើមដំឡូងមីឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20នាទីមុនយកទៅដាំឬព្រួស ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
-ត្រូវផ្អាក់បាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃ មុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

-Av Pleang Teb 45% EW

Av Pleang Teb is a kind of anti-fungal medicine that effectively treats all kinds of fungi. .

Rice, all kinds of vegetables, leaf spot, leaf spot, yellow seed, leaf blight, leaf spot, fungus, fruit rot 1ml / 1L water, 20ml / water 20L, 500ml / 500L spray on leaves
Fruits and other crops Inflammation of the fruit Inflammation of the fungus on the fruit of the fungus on the flower, black flower, petals 1ml / water 1-2L, 10-20ml / water 20L, 500ml / water 500-1000L sprayed on the leaves

Soak the seeds before planting: Mix 4g / 1L of water, soak the pepper stalks, cassava or other seeds for 20 minutes before planting or sowing to get rid of fungal diseases first.
Spraying should be suspended for 14 days before harvest.

-អ្នកការពារ 50% ME

អ្នកការពារ គឺជាប្រភេទថ្នាំការពារកម្ចាត់និងព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់
និងតាមរយះការបញ្ច្រាបចូលទៅក្នុងស្លឹកមែក និងផ្កាផ្លែ ហើយនឹងអូសបន្លាយពេលបានយូរដើម្បីការពាររុក្ខជាតិឲ្យជៀសផុតពីជម្ងឺ ។

-ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ ៖ លាយថ្នាំ4g/ទឹក1Lដាក់ត្រាំទងម្រេចដើមដំឡូងមីឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20នាទីមុនយកទៅដាំឬព្រួស ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
-ត្រូវផ្អាក់បាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃ មុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

-Nak Kapear 50% ME

Nak Kapear is a kind of medicine to prevent and treat all kinds of fungal infections effectively, it has a direct effect.
And by infiltrating the leaves, branches and flowers of fruit and will last a long time to protect plants from disease.

Rice, all kinds of vegetables, leaf spot, leaf spot, yellow leaf spot, leaf blight, leaf spot, fungus, fruit rot 1ml / 1L water, 20ml / water 20L, 500ml / 500L spray on leaves
Fruits and other crops Inflammation of the fruit Inflammation of the fungus Fruits of the fungus Fruits of black flowers 1 នឹង2 / water 1-2L, 10-20ml / water 20L, 500ml / water 500-1000L Spray on leaves

Soak the seeds before planting: mix 4g / 1L of water, soak the pepper stalks, cassava or other seeds for 20 minutes before planting or sowing to get rid of fungal diseases first.
Spraying should be suspended for 14 days before harvest.

-ស្អាតគ្រប់រដូវ 50% SC

ស្អាតគ្រប់រដូវ 50% SC គឺជាប្រភេទថ្នាំជម្ងឺដែលមានពីរសារធាតុរួមបញ្ចូលគ្នា អាចកម្ចាត់និងព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
វាមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់និងបញ្ជ្រាបចូលក្នុងកោសិកា ស្លឹក មែក និងផ្កាផ្លែ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពបានយូរដើម្បីការពាររុក្ខជាតិឲ្យជៀសផុតពីជម្ងឺ ។ ជួយអោយស្លឹកផ្កាផ្លែរបស់ដំណាំមានភាពស្រស់ស្អាត ។

-ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ ៖ លាយថ្នាំ4g/ទឹក1Lដាក់ត្រាំទងម្រេចដើមដំឡូងមីឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20នាទីមុនយកទៅដាំឬព្រួស ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
-ត្រូវផ្អាក់បាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃ មុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

-S’art Krob Rodov 50% SC

S’art Krob Rodov 50% SC is a combination of two substances that can get rid of and treat all types of fungal infections effectively.
It has a direct effect on cells, leaves, branches and flowers, and has a long-lasting effect on protecting plants from disease. Helps the leaves, flowers and fruits of the plant to be beautiful.

Rice, all kinds of vegetables, leaf spot, leaf spot, yellow seed, leaf blight, leaf spot, fungus, fruit rot 1ml / 1L water, 20ml / water 20L, 500ml / 500L spray on leaves
Fruits and other crops Inflammation of the fruit Inflammation of the fungus on the fruit of the fungus on the flower, black flower, petals 1ml / water 1-2L, 10-20ml / water 20L, 500ml / water 500-1000L sprayed on the leaves

Soak the seeds before planting: Mix 4g / 1L of water, soak the pepper stalks, cassava or other seeds for 20 minutes before planting or sowing to get rid of fungal diseases first.
Spraying should be suspended for 14 days before harvest.

-ស្រ៊ីអ៊ីនវ៉ាន់ 78% WP

ស្រុីអុីនវ៉ាន់ ជាប្រភេទថ្នាំមានលក្ខណ: ប៉ះផ្ទាល់ ជ្រាបលឿនចូលទៅក្នុងស្លឹក មានសមត្ថភាពកំចាត់លឿនរហ័សទាន់ចិត្តសក្តិសិទ្ធក្នុងការការពារព្យាបាលនិងកម្ចាត់ស្ប៉ផ្សិតមុនពេលឆ្លងចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិ ។​ មានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងជម្ងឺ : អុចស្លឹក ប៉ារ៉ាស្លឹក ផ្សិតស លឿងស្្លឹក រលួយឬស រលួយផ្លែ ប្រះដើម ហៀរជ័រលើដើម រលាកកកួរ​ រលាកមុខចៀរ ងាប់មែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្មៅក្តឹប ផ្លែ និងជម្ងឺបាក់តេរី ។

-ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ ៖ លាយថ្នាំ4g/ទឹក1Lដាក់ត្រាំទងម្រេចដើមដំឡូងមីឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20នាទីមុនយកទៅដាំឬព្រួស ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
-ត្រូវផ្អាក់បាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃ មុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

-Three in One 78% WP

Three in One is a kind of medicine that has direct contact, penetrates quickly into the leaves, has the ability to get rid of the fungus quickly, effective in preventing, treating and getting rid of fungal spores before entering the plant. Parasitic leaves, yellow, yellow, rotten or rotten leaves, cracked fruit, overgrown resin, scabs, scabies, dead leaves, fungal twigs on burning flowers, black flowers, fruit buds and bacterial diseases.

Rice, all kinds of vegetables, leaf blight, leaf blight, leaf yellow, leaf blight, leaf blight, fungus, rot: 15-1,6g / 1L water
37-40g / 25L water, 0.5kg / 300-350L water, spray on leaves and root, protection: 1g / 1L water, 25g / 25L water
Fruits and other crops Inflammation of the fruit Inflammation of the fungus on the fruit of the fungus on the flower, black flower, petals 17g / water 25L, 0.5kg / water 750L-1000L

Soak the seeds before planting: mix 4g / 1L of water, soak the pepper stalks, cassava or other seeds for 20 minutes before planting or sowing to get rid of fungal diseases first.
Spraying should be suspended for 14 days before harvest.

-ឆ័ត្រទិព្វ 80% WP

ឆ័ត្រទិព្វ ជាប្រភេទថ្នាំមានលក្ខណ:ប៉ះផ្ទាល់ ធ្វើការលឿនមានសមត្ថភាពកំចាត់ជម្ងឺលឿនរហ័សទាន់ចិត្តហើយសក្តិសិទ្ធក្នុងការការពារដំណាំពីជម្ងឺផ្សិតនិងកម្ចាត់ស្ប៉ផ្សិតមុនឆ្លងចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិ។ មានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយជម្ងឺ : អុចស្លឹក ប៉ារ៉ាស្លឹក ផ្សិតស លឿងស្លឹក ផ្សិតស រលួយឬស រលួយផ្លែ ប្រេះដើម ហៀរជ័រលើដើម រលាកកកួរ រលាកមុខចៀរ ងាប់មែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្មៅក្តឹបនឹងផ្លែ ។

-ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ ៖ លាយថ្នាំ4g/ទឹក1Lដាក់ត្រាំទងម្រេចដើមដំឡូងមីឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20នាទីមុនយកទៅដាំឬព្រួស ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
-ត្រូវផ្អាក់បាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃ មុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

-Chhat Teb 80% WP

Chhat Teb is a kind of medicine that has direct contact, works quickly, has the ability to control diseases quickly and effectively, and is effective in protecting crops from fungal diseases and get rid of fungal spores before entering the plant. Resistant to diseases: Parasitic yellow leaves, yellow fungus leaves, rotten or rotten fungus leaves, cracked fruit, overgrown resin on the stem, inflamed pods, dead face, fungus on dead flowers, black flowers, petals and fruit.

Rice, all kinds of vegetables, leaf blight, leaf blight, leaf yellow, leaf blight, leaf blight, fungus, rot: 15-1,6g / 1L water
37-40g / 25L water, 0.5kg / 300-350L water, spray on leaves and water the stems, protection: 1g / 1L water, 25g / 25L water
Fruits and other crops Inflammation of the fruit Inflammation of the fungus on the fruit of the fungus on the flower, black flower, petals 17g / water 25L, 0.5kg / water 750L-1000L

Soak the seeds before planting: Mix 4g / 1L of water, soak the pepper stalks, cassava or other seeds for 20 minutes before planting or sowing to get rid of fungal diseases first.
Spraying should be suspended for 14 days before harvest.

-ឃ្លីនហ្វាស់ 70% WP

ឃ្លីនហ្វាស់ ជាប្រភេទថ្នាំមានលក្ខណ:ប៉ះផ្ទាល់ ធ្វើការលឿនចូលទៅក្នុង ដើម ស្លឹក មានសមត្ថភាពកំចាត់លឿនរហ័សទាន់ចិត្តហើយស័ក្តសិទ្ធក្នុងការការពារដំណាំពីជម្ងឺផ្សិតនិងកម្ចាត់ស្ប៉ផ្សិតមុនឆ្លងចូលទៅក្នុងរុក្ខជាតិ។ មានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយជម្ងឺ : អុចស្លឹក ប៉ារ៉ាស្លឹក ផ្សិតស លឿងស្លឹក ផ្សិតស រលួយឬស រលួយផ្លែ ប្រេះដើម ហៀរជ័រលើដើម រលាកកកួរ រលាកមុខចៀរ ងាប់មែក ផ្សិតលើផ្កា ខ្លោចផ្កា ខ្មៅក្តឹបនឹងផ្លែ ។

-ត្រាំគ្រាប់ពូជដំណាំមុនដាំ ៖ លាយថ្នាំ4g/ទឹក1Lដាក់ត្រាំទងម្រេចដើមដំឡូងមីឬគ្រាប់ពូជផ្សេងៗរយៈពេល 20នាទីមុនយកទៅដាំឬព្រួស ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺផ្សិតជាមុន ។
-ត្រូវផ្អាក់បាញ់ថ្នាំរយៈពេល 14ថ្ងៃ មុនការប្រមូលផលមកដល់ ។

-Clean Fast 70% WP

Clean fast is a type of medicine that works by direct contact, works quickly into the leaves, has the ability to kill quickly and is effective in protecting crops from fungal diseases and fungal spores before entering the plant. Resistant to diseases: Parasitic yellow leaves, yellow fungus leaves, rotten or rotten fungus leaves, cracked fruit, overgrown resin on the stem, inflamed pods, dead face, fungus on dead flowers, black flowers, petals and fruit.

Rice, all kinds of vegetables, leaf blight, leaf blight, leaf yellow, leaf blight, leaf blight, fungus, rot: 15-1,6g / 1L water
37-40g / 25L water, 0.5kg / 300-350L water, spray on leaves and water the stems, protection: 1g / 1L water, 25g / 25L water
Fruits and other crops Inflammation of the fruit Inflammation of the fungus on the fruit of the fungus on the flower, black flower, petals 17g / water 25L, 0.5kg / water 750L-1000L

Soak the seeds before planting: Mix 4g / 1L of water, soak the pepper stalks, cassava or other seeds for 20 minutes before planting or sowing to get rid of fungal diseases first.
Spraying should be suspended for 14 days before harvest.

-អរម៉ូនជម្រុញឲ្យចេញផ្កាខុសរដូវ ( BIO CAM PGR-1 )

– អរម៉ូន Paclobutrazole 35 % SCគឺជាថ្នាំបង្អាក់ការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិ វាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការជម្រុញឲ្យដំណាំស្វាយ ធុរេន ចេញផ្កាលឿន ច្រើន និងស្រុះល្អ ។

– ចំពោះដំណាំស្រូវជួយទប់ស្កាត់ការលូតកំពស់ បង្កើនការបែកគុម្ព និងចេញប្ញសច្រើន ធន់នឹងជម្ងឺ កាត់បន្ថយការដួលរលំ និងស្រូវចេញផ្កាស្រុះ គ្រាប់ណែនល្អ ។

– សម្រាប់ប្រភេទដីឥដ្ឋ 1ម៉ែត្រ ប្រើអរម៉ូន4-5មីលីលីត្រ ក្នុងទឹក 10លីត្រ/ដើម

– សម្រាប់ប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ 1ម៉ែត្រប្រើអរម៉ូន 5-6មីលីលីត្រក្នុងទឹក 10លីត្រ/ដើម

+ ចំណាំ : មុនប្រើអរម៉ូនយើងត្រូវវាស់សំយាបស្លឹកនិងកំពស់របស់ដើមស្វាយយើងជាមុនសិនវាស់ចាប់ពីចុងម្ខាងទៅចុងម្ខាងទៀតឲ្យឃើញចំនួនម៉ែត្ររបស់វាសិន រួចបូកជាមួយកំពស់ដើមស្វាយ ហើយចែកនិង2 ពេលឃើញផលចែកនោះយកទៅគុណនិង 4-5មីលីលីត្រ សម្រាប់
ប្រភេទដីឥដ្ឋ ហើយគុណនិង 5-6មីលីលីត្រសម្រាប់ប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ រួចយកចំនួនដែលគុណឃើញនោះទៅលាយជាមួយទឹក 10លីត្រ រួចយកទៅចាក់គល់ក្នុង 1ដើម ។
– ស្រោចអរម៉ូនបរិវេណគល់ដីត្រូវមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ បើមិនមានសំណើមទេត្រូវស្រោចទឹក2ដង 3ថ្ងៃស្រោចម្តង ជាមុនសិនពេលចាក់អរម៉ូនរួចបើមិនមានភ្លៀងយើងត្រូវស្រោចទឹកជាប្រចាំ5-7ថ្ងៃម្តងរហូតដល់មានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ ។
– ក្រោយពីចាក់នៅគល់រយះពេល 20-25ថ្ងៃ ប្រសិនបើមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនអ្នកអាចបន្ថែមដោយការបាញ់លើស្លឹកអាចលាយទឹក 2000លីត្រ ក្នុង1លីត្រ ដើម្បីជួយជំរុញអោយស្លឹកបានឆាប់ចាស់​លឿន និងដើម្បីទប់ស្កាត់ការចេញត្រួយថ្មី ។

-Plant Growth Regulator ( BIO CAM PGR-1 )

Paclobutrazole 35% SC is a plant growth inhibitor, it is highly effective in promoting durian flowering, fast flowering and good harmony.
For rice, it helps to prevent the growth of height, increase tillering and rooting, disease resistance, reduce fall and flowering, good compacted seeds.

Prevents rice from growing taller, increases tillering and rooting, strong, disease-resistant, compact, flowering, compacted, weighs 20-40 days, mixed with 25-30 ml / 25 liters
Durian prevents the emergence of new buds, promotes faster flowering, spraying on young green leaves, mix 25-30 ml / 25 liters or 1 kg mixed with 1000 liters of water.
Mango prevents new shoots, promotes faster flowering

For 1 m clay type, use 4-5 ml of hormone in 10 liters of water / plant.

For 1 m of sandy soil type, use 5-6 ml of hormone in 10 liters of water / plant.

+ Note: Before using the hormone, we need to measure the leaf base and the height of our mango tree, first measure from one end to the other end to see the number of meters, then add the height of the mango tree and divide and 2 when you see the division Then multiply and 4-5 ml for
Type of clay and multiply and 5-6 ml for sandy loam type, then take the multiplied amount, mix it with 10 liters of water and put it in the stem.
Watering hormones at the base of the soil must be sufficiently moist, if there is no moisture, water twice a day for 3 days before watering hormones, if there is no rain, we need to water regularly every 5-7 days until there is enough rain. .
After spraying at the base for 20-25 days, if there is a lot of rain, you can add by spraying on the leaves can be mixed with 2000 liters of water per 1 liter to help promote the leaves to age faster and to prevent new shoots. .

-រំញោចត្រួយ ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ ( BIO CAM PGR-2 )

1/ ផ្តល់កម្លាំងការគាំទ្រធ្វើអោយប្រសើរឡើងដល់ពន្លកត្រួយផ្កាក្តឹប បង្កើនអត្រាពន្លកត្រួយផ្កាក្តឹប , 2/ ជំរុញអោយមានការលូតលាស់បែកគុម្ភបន្ថែមដល់ដំណាំ​
3/ ជំរុញការបង្កកំណើតក្រពុំផ្កា និងការចេញផ្កាប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការជ្រុះផ្កា និងក្តឹប , 4/ បង្កើនភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងគ្រោះរាំស្ងួត ឥទ្ធិពលសន្សើមប្រៃ និងជំងឺ
រុក្ខជាតិ , 5/ បន្សាបឥទ្ធិពលនិងការបង្ករគ្រោះថ្នាក់ពីកាកសំណល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ។ អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំជម្ងឺ ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ នៅពេលប្រើលាយជាមួយ បាយអូរ ខេម ភីជីអ-2 ។

ប្រើថ្នាំ 1ml (1 សេសេ ) លាយជាមួយទឹក 2-3លីត្រ ។​ ដបនេះមានចំណុះ 500ml លាយជាមួយទឹក 1000-1500លីត្រ​ ។ បាញ់លើស្លឹកផ្កាក្តឹបផ្លែចន្លោះពី 15-20 ថ្ងៃម្តង ។ ប្រើបានលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ។

-Plant Growth Regulator ( BIO CAM PGR-2 )

1 / Provides support to improve the buds, increase the rate of sprouts, 2 / Stimulate the growth of additional seedlings to the crop.
3 / Promotes infertility and flowering against flowers and buds, 4 / Increases resistance to drought, salty dew and disease.
Plants, 5 / neutralize the effects and harmful effects of pesticide residues. Can increase the effectiveness of pesticides, herbicides, herbicides when used in combination with Bio CamPGR-2.

Use 1ml (1 cc) mixed with 2-3 liters of water. This bottle has a capacity of 500ml mixed with 1000-1500 liters of water. Spray on leaves, flowers, petals every 15-20 days. Can be used on all types of crops.

-ថៃអូរៀ​ 99%

ថៃអូរៀ 99% ជាសារធាតុសំខាន់មួយក្នុងការរំញោចកោសិការបស់រុក្ខជាតិដែលបំរុងនឹងកកើតថ្មីឲ្យឆាប់កកើតដូចជា ឆាប់ជ្រុះស្លឹក ចេញត្រួយថ្មីនិងចេញផ្កា ។ ការប្រើប្រាស់បរិមាណថៃអូរៀខុសៗគ្នាទៅតាមដំណាំនិងពេលវេលា។​

ចំណាំ :

(១)-គួរបាញ់នៅពេលព្រឹកឬល្ងាច ចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង

(២)-គួរចៀសវាងប្រើទៅលើដំណាំដែលមានពន្លកត្រួយស្លឹកនៅខ្ចី

(៣)-គួរប្រើជីបំប៉ន នឹងទឹកថែទាំដើមអោយបានល្អជាមុនសិន មុននឹងប្រើប្រាស់ថ្្នាំថៃអូរៀ

(៤)-អាចប្រើប្រាស់លាយជាមួយជីបំប៉នផ្សេងៗទៀតបាន

-Thiourea​ 99%

99% Thai Orea is an important substance in stimulating the cells of plants that are ready to regenerate as soon as possible, such as early leaf fall, new shoots and flowering. The use of Thai ore varies according to crop and time.

Cashew nuts 3-4 kg / 1000 liters of water spray new shoots after harvest
Cashew 2-3 kg / 1000 l of water, spraying flowers when most of the leaves are dark green (45-60 days after injection)

Note:

(1) – Should be sprayed in the morning or evening, avoid spraying when the weather is very hot.

(2) – Should be avoided on crops with young shoots and leaves.

(3) – Fertilizer should be applied with water to take good care of the plant before using Thai Oria.

(4) – Can be used mixed with other fertilizers.

-អាតូនិច 1.8% SL

អាតូនិក មានតួនាទីជម្រុញការលូតលាស់ ត្រួយ ផ្កា ក្តឹប ផ្លែ មើម របស់ដំណាំ ។
1/ ជាអាហារថាមពលបន្ទាន់យ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការលូតលាស់យ៉ាងលឿនរបស់រុក្ខជាតិដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការធ្វើរស្មីសំយោគ ។

2/ ជម្រុញអោយមានការលូតលាស់ បែកគុម្ពបន្ថែមដល់ដំណាំ ។

3/ ផ្តល់កម្លាំងគាំទ្រធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ពន្លកត្រួយ បង្កើនអត្រាពន្លកផ្កា​ ។

4/ ជម្រុញឲ្យមានការបង្កកំណើតក្តឹប និងប្រឆាំងទប់ទល់និងការជ្រុះផ្កាក្តឹបនិងផ្លែ ។

5/ បង្កើនភាពធន់ទ្រាំជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ។​

6/ បង្កើនទិន្នផលនិងគុណភាពរបស់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ។

ប្រើជី 1L លាយទឹក2000L , ជី 500ml លាយទឹក 1000L , ជី 13ml ​លាយទឹកពី 25L ។ ប្រើបានគ្រប់ប្រភេទដំណាំបាញ់ គ្រប់ដំណាក់កាល

បាញ់ 2-3ដង​ ។​ អាចលាយជាមួយជីបំប៉ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំជម្ងឺផ្សេងៗទៀតបាន ។

-Atonik 1.8% SL

Atonic has the role of stimulating the growth of flower buds, tubers, fruits, tubers of crops.
1 / An important instant energy food in the rapid growth of plants without having to go through photosynthesis.

2 / Stimulate the growth of tillers in addition to the crop.

3 / Provide support to improve the buds to increase the rate of flower buds.

4 / Promote the fertilization of tubers and resist the fall of flowers and fruits.

5 / Increase resistance to climate change.

6 / Increase the yield and quality of all types of crops.

Use 1L fertilizer mixed with 2000L water, 500ml fertilizer mixed with 1000L water, 13ml fertilizer mixed with 25L water. Can be used on all types of spray crops at all stages

Spray 2-3 times. Can be mixed with fertilizers, pesticides and other pesticides.

-ប្រេងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជីថ្នាំកសិកម្ម QS-302

ប្រេងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជីថ្នាំកសិកម្ម
1/ ជួយបញ្ជ្រាបរាលដាលចូលស្លឹកដំណាំបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស
2/ ជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជីថ្នាំ
3/ ជួយឲ្យជីថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពបានយូរ

ប្រើលាយជាមួយ ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ថ្នាំសត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត និងជីបាញ់លើស្លឹកផ្សេងៗ ។​ ប្រើប្រេងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជីថ្នាំកសិកម្ម5-8ml / ធុងបាញ់ 25L , កាវ 500ml/800-1500លីត្រទឹក, កាវ 1លីត្រ (1000ml) / 1500-3000លីត្រទឹក ។

-Silicone Adjuvant QS-302

Oil enhances fertilizer, pesticides
1 / Help spread to the leaves quickly
2 / Help increase the effectiveness of fertilizers
3 / Help fertilizers to be effective for a long time

Use in combination with herbicides, pesticides, fungicides and various foliar sprays. ) / 1500-3000 liters of water.

-ស្មៅស្លឹកស្រួច ស្លឹកធំ 225

គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលមានពីរសារធាតុ Quizalofop-p-ethyl & Fomesafen ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ស្មៅស្លឹកស្រួចនិងស្មៅស្លឹកធំដូចជា :ស្មៅចិញ្ចៀន ស្មៅកម្មុយនីស្ត ស្មៅពោតសំឡី ស្មៅត្រែង ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ ត្រកួនភ្នំត្រកួន ផ្ទី កាជីប ប្រមោយដំរី កន្ទ្រាំងខែត្រ ស្លាបទា វល្លិ៍តាអើកនិងស្មៅស្លឹកស្រួច ស្លឹកធំ ជាច្រើនប្រភេទទៀតក្នុងចម្ការ ដំឡូងមី សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី សណ្តែកសៀង បុិកគក់ ។ វាមានលក្ខណ:ប៉ះផ្ទាល់និងជ្រាបចូលតាមរយ:ស្លឹក និងដើមរហូតដល់ប្ញសដោយទៅបំផ្លាញកោសិកាលូតលាស់របស់ស្មៅធ្វើអោយស្មៅងាប់និងអាចទប់ស្កាត់ស្មៅមិនឲ្យលូតលាស់បាន និងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណាំដែលបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ដូចខាងលើ ។ ក្រោយពីបាញ់បាន4-5 ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្មៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី 6-7 ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់ឬសនិងស្លឹកបន្តិចម្តងៗរហូតដល់ស្មៅងាប់។ពេលបាញ់ក្នុងចម្ការដីគួរមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ (អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់រួច2-3ថ្ងៃ) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬល្ងាច គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ត្រូវចៀសវាងកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច 6 ម៉ោងទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

– ស្មៅនៅតូចស្លឹក 3-4 ប្រើថ្នាំ ( Quizalofop 10% + Fomesafen 12.5% EC ) 60-70mlលាយជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
– ស្មៅចាស់ស្លឹក 5-6 ប្រើថ្នាំ ( Quizalofop 10% + Fomesafen 12.5% EC ) 80-100mlលាយជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
– ថ្នាំ 1L លាយទឹកបានពី 250-300L សម្រាប់ផ្ទៃដីចន្លោះពី 1 – 1.2 ហិកតា ។

ចំណាំ : អាចប្រើលាយជាមួយជី ( ហ៊ុយមិច​ ហ្វូវិច 95 ) ប្រើ 2 ស្លាបព្រាបាយលាយទឹក​25លីត្រដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្លាប់ស្មៅនិងមិនឲ្យដំណាំអន់ឬក៏ទ្រុឌទ្រោម ។ ហាមប្រើលាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង ( Alkaline ) ថ្នាំសត្វល្អិតថ្នាំជម្ងឺនិងជីបំប៉នដែលមិនបានណែនាំ ។ មុននឹងបាញ់ត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-Smav Slek Sroug Slek Thom 225

Quizalofop-p-ethyl & Fomesafen are two herbicides that are highly effective in controlling sharp-leaved and large-leaf weeds, such as: ring weeds, communist weeds, corn weeds, cotton weeds, weeds, dog weeds, mountain weeds. Cabbage, elephant trunk, kantraeng, slap teav, ta ek, and many other large-leaved weeds in the cassava fields, beans, peanuts, and soybeans. It is in direct contact and penetrates through the leaves and stems up to the roots, destroying the growth cells of the weeds, killing the weeds and preventing the weeds from growing and not affecting the recommended crops. After 4-5 days of spraying, the weeds turn yellow, and from 6-7 days the weeds begin to rot to the roots and leaves gradually until the weeds die. Rain after 2-3 days) Apply in the morning or evening should avoid spraying when the weather is too hot after spraying to avoid rain for at least 6 hours to be highly effective.

Small grass, 3-4 leaves, use medicine (Quizalofop 10% + Fomesafen 12.5% EC) 60-70ml mixed with 25 liters of water.
Old grass, 5-6 leaves, use medicine (Quizalofop 10% + Fomesafen 12.5% EC) 80-100ml mixed with 25 liters of water.
1L water can be mixed from 250-300L for an area between 1 – 1.2 hectares.

Note: Can be mixed with fertilizer (Humicfuvic 95), use 2 tablespoons mixed with 25 liters of water to increase the effectiveness of weed control and prevent damage or deterioration of crops. Do not mix with alkaline, pesticides, pesticides and over-the-counter fertilizers. Before spraying, shake the bottle first.

-បុប្ផាស្មៅពោត 37% OD

បុប្ផាស្មៅពោត 37 ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅក្នុងចម្ការពោតដែលមានសកម្មភាពកម្ចាត់តាមរយ:ការជ្រាបចូលបានឆាប់រហ័សតាមស្លឹកតាមដើម រហូតដល់ឬសរបស់ស្មៅ ។ សម្លាប់ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួចមាន ( ស្មៅកម្មុយនីស្ត ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅចិញ្ចៀន …ល…) ពពួកស្មៅជ័រ ( ផ្ទី
ផ្ទីអាចម៌មាន់ ត្រកួន ត្រកួនភ្នំ​ ត្រកួនតេក ទន្ទ្រាំងខែត្រ ទន្ទ្រាំងបាយស កាជីប ជន្ទល់ភ្នំ ប្រមោយដំរី ស្មៅស្លាបទា…ល…)

ពូជពោតដែលអាចប្រើបាន
NK S6248 , NK S7259 , NK S7328
TF 222 , SA 282 , LG36 769 , LG38 608 , LG38 609 , LG38 778
GT 200 , GT 600 , GT 709 , GT 722 , GT 822
CP 201 , CP 503 , CP 639 , CP 888
Pacific 139 , Pacific 339 , Pacific 559 , Pacific 779 , Pacific 789
ផៃអូនៀ P4472 , P4546 , P4554 , P4567 , P3582

– បាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ មុនពេលស្មៅផ្កាដែលដីត្រូវមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់

ចំណាំ
1/ មុនពេលលោកអ្នកទិញពូជពោតយកមកប្រើប្រាស់ ត្រូវដឹងអោយច្បាស់ពីប្រភេទស្មៅដែលនៅក្នុងចម្ការតែង
ដុះជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រសិនបើចម្ការសម្បូរដោយ ស្មៅកុម្មុយនីស្ត ស្មៅពោតសំឡី ស្មៅចិញ្ខៀន ស្មៅបែកក្បាល
ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ និងស្មៅស្លឹកស្រួចផ្សេងៗទៀត សូមជ្រើសរើសពូជពោតដែលបានណែនាំយកទៅដាំ ឬអាចសួរ
ទៅក្រុមហ៊ុននិងដេប៉ូដែលលក់ពូជពោតដើម្បីឲ្យដឹងថាពូជពោតនោះអាចប្រើបានជាមួយប្រភេទថ្នាំ ( នីកូស៊ុលហ្វរ៉ុន
, Nicosulfuron ) ដើម្បីចៀសវាងការមានបញ្ហា ។
2/ សម្រាប់ពូជពោតដែលមិនមានក្នុងការណែនាំ លោកអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងផ្ទៃដីបន្តិចបន្តួចសិនដោយ
ប្រើថ្នាំ 50-60សេសេ ក្នុងទឹក 25លីត្រ ដើម្បីកម្ចាត់ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច ។
3/ ហាមប្រើលាយជាមួយជីថ្នាំកសិកម្មផ្សេងៗ ។
4/ ត្រូវពិនិត្យមើលចម្ការពោតក្រោយពេលដែលបានបាញ់រួច 2ថ្ងៃ ។
5/ ប្រសិនបើមានករណី ស្រពោនស្លឹក លឿងស្លឹកឬបណ្តូល គួរប្រើជីបំប៉ន ដែលមានសារធាតុអាសូតនិងផូស្វ័រ
( ឬក៏ប្រភេទជីបំប៉ន A+B )ដើម្បីបាញ់ ​បន្សាបជាតិពុល ធ្វើអោយដំណាំលូតលាស់ជាធម្មតាវិញ ។
6/ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ដែលប្រាសចាកពីសេចក្តីណែនាំខាងលើនេះទេ ។

-Bopha Smav Pot 37% OD

Bopha Grass Corn 37 is a herbicide in corn fields that has a rapid penetration action through the leaves through the stems to the roots of the grass. Kill sharp leaf weeds (communist weeds, dog tail weeds, head weeds, ring weeds … etc …) Resin weeds
Pteah Achmor, chicken, trakoun, trakoun, mountain, trakoun, tek, provincial, provincial, rice, rice, chip, forest, mountain, trunk, elephant, grass, duck wings … etc …)

Available corn varieties
NK S6248, NK S7259, NK S7328
TF 222, SA 282, LG36 769, LG38 608, LG38 609, LG38 778
GT 200, GT 600, GT 709, GT 722, GT 822
CP 201, CP 503, CP 639, CP 888
Pacific 139, Pacific 339, Pacific 559, Pacific 779, Pacific 789
Pioneer P4472, P4546, P4554, P4567, P3582

Small grass 60-70 ml in 25 liters of water
Large grass 80-100 ml in 25 liters of water, 250-300L / ha

Spray herbicides before flowering weeds where the soil is moist enough.

Note
1 / Before you buy corn seeds to know the type of grass in the field.
Grows every year if the plantation is rich in communist weeds, corn weeds, cotton weeds, weeds, weeds
Dog tail grass and other sharp-leaved grasses, please choose the recommended corn varieties to plant or ask
Go to companies and depots that sell corn seeds to find out if they can be used with nicotine
, Nicosulfuron) to avoid problems.
2 / For corn varieties that are not in the guide, you need to test a little in the ground.
Apply 50-60 cc in 25 liters of water to get rid of weeds.
3 / Do not use mixed with fertilizers, pesticides.
4 / Check the corn field 2 days after spraying.
5 / If there are cases of yellow leaves, leaves or stems should use fertilizers containing nitrogen and phosphorus.
(Or type A + B fertilizer) to spray to detoxify the crop to grow normally.
6 / The company is not responsible for the use of the above instructions.

-អាត្រាគ្រាប់ 900 WDG

អាត្រាសុីន 900 WDG គឺជាថ្នាំសម្លាប់ស្មៅដូចជា : ផ្ទី ត្រកួនភ្នំ ប្រមោយដំរី និងស្មៅស្លឹកធំជាច្រើនប្រភេទទៀត នៅក្នុងចម្ការពោត ម្នាស់
អំពៅ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ដោយមានឥទ្ធិពលបញ្ជ្រាបចូលតាមប្រព័ន្ធស្លឹកបញ្ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធឬសស្មៅ ។​ ក្រោយពីបាញ់បាន 4-5ថ្ងៃ
ធ្វើអោយស្មៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី6-7 ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់ឬស ។ ពេលបាញ់ដីក្នុងចម្ការគួរមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់
( អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ ) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬល្ងាចគួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ថ្នាំត្រូវចៀសវាង
កុំអោយត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច 6 ម៉ោងទើបថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

មុននឹងបាញ់ត្រុវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។ ស្មៅនៅតូចស្លឹក3-4ប្រើថ្នាំ50-60mlក្នុង1ធុងបាញ់ទឹក 25លីត្រ, ស្មៅចាស់ស្លឹក5-6ឡើងទៅប្រើថ្នាំ
70-80mlក្នុង1ធុងបាញ់ទឹក25លីត្រ។ ហាមប្រើលាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង(Alkaline)ឬថ្នាំកសិកម្មដ៏ទៃទៀត។ ហាមប្រើនៅពេលពោត
ចេញផ្កា។​

-Atrazine 900 WDG

Atrazin 900 WDG is a herbicide such as: aphids, ivy and many other large-leaved weeds in corn and pineapple fields.
Sugarcane is highly effective. Effectively penetrates the leaf system, transmits to the root system. After 4-5 days of spraying.
The grass turns yellow and from 6-7 days the grass begins to rot to the roots. There should be enough moisture when spraying the soil in the field.
(May after rain) Apply in the morning or evening should avoid spraying when the weather is too hot after spraying should be avoided.
Do not expose to rain for at least 6 hours for the drug to be highly effective.

Before spraying, shake the bottle first. Small grass, 3-4 leaves, apply 50-60ml in 1 spray bottle, 25 liters of water, old grass, 5-6 leaves or more, use medicine
70-80ml in 1 spray tank 25 liters. Do not mix with alkaline or other pesticides. Do not use when corn
Flowering.

-បុប្ផាស្មៅពោត 4% OD

Nicosulfuron 4% OD ជាប្រភេទថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅក្នុងចម្ការពោតដែលមានសកម្មភាពកម្ចាត់តាមរយ:ការជ្រាបចូលបានឆាប់រហ័សតាមស្លឹកតាមដើម រហូតដល់ឬសរបស់ស្មៅ ។ សម្លាប់ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួចមាន ( ស្មៅកម្មុយនីស្ត ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅចិញ្ចៀន …ល…)

ពូជពោតដែលអាចប្រើបាន
NK S6248 , NK S7259 , NK S7328
TF 222 , SA 282 , LG36 769 , LG38 608 , LG38 609 , LG38 778
GT 200 , GT 600 , GT 709 , GT 722 , GT 822
CP 201 , CP 503 , CP 639 , CP 888
Pacific 139 , Pacific 339 , Pacific 559 , Pacific 779 , Pacific 789
ផៃអូនៀ P4472 , P4546 , P4554 , P4567 , P3582

– បាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ មុនពេលស្មៅផ្កាដែលដីត្រូវមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់

ចំណាំ
1/ មុនពេលលោកអ្នកទិញពូជពោតយកមកប្រើប្រាស់ ត្រូវដឹងអោយច្បាស់ពីប្រភេទស្មៅដែលនៅក្នុងចម្ការតែង
ដុះជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រសិនបើចម្ការសម្បូរដោយ ស្មៅកុម្មុយនីស្ត ស្មៅពោតសំឡី ស្មៅចិញ្ខៀន ស្មៅបែកក្បាល
ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ និងស្មៅស្លឹកស្រួចផ្សេងៗទៀត សូមជ្រើសរើសពូជពោតដែលបានណែនាំយកទៅដាំ ឬអាចសួរ
ទៅក្រុមហ៊ុននិងដេប៉ូដែលលក់ពូជពោតដើម្បីឲ្យដឹងថាពូជពោតនោះអាចប្រើបានជាមួយប្រភេទថ្នាំ ( នីកូស៊ុលហ្វរ៉ុន
, Nicosulfuron ) ដើម្បីចៀសវាងការមានបញ្ហា ។
2/ សម្រាប់ពូជពោតដែលមិនមានក្នុងការណែនាំ លោកអ្នកត្រូវធ្វើតេស្តសាកល្បងក្នុងផ្ទៃដីបន្តិចបន្តួចសិនដោយ
ប្រើថ្នាំ 50-60សេសេ ក្នុងទឹក 25លីត្រ ដើម្បីកម្ចាត់ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួច ។
3/ ហាមប្រើលាយជាមួយជីថ្នាំកសិកម្មផ្សេងៗ ។
4/ ត្រូវពិនិត្យមើលចម្ការពោតក្រោយពេលដែលបានបាញ់រួច 2ថ្ងៃ ។
5/ ប្រសិនបើមានករណី ស្រពោនស្លឹក លឿងស្លឹកឬបណ្តូល គួរប្រើជីបំប៉ន ដែលមានសារធាតុអាសូតនិងផូស្វ័រ
( ឬក៏ប្រភេទជីបំប៉ន A+B )ដើម្បីបាញ់ ​បន្សាបជាតិពុល ធ្វើអោយដំណាំលូតលាស់ជាធម្មតាវិញ ។
6/ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ដែលប្រាសចាកពីសេចក្តីណែនាំខាងលើនេះទេ ។

-Bopha Smav Pot 4% OD

Nicosulfuron 4% OD is a herbicide in corn fields that has a rapid penetration action through the leaves from the stem to the root of the weed. Kill sharp leaf weeds (communist weeds, dog tail weeds, weeds, ring weeds … etc …)

Available corn varieties
NK S6248, NK S7259, NK S7328
TF 222, SA 282, LG36 769, LG38 608, LG38 609, LG38 778
GT 200, GT 600, GT 709, GT 722, GT 822
CP 201, CP 503, CP 639, CP 888
Pacific 139, Pacific 339, Pacific 559, Pacific 779, Pacific 789
Pioneer P4472, P4546, P4554, P4567, P3582

Small grass 60-70 ml in 25 liters of water
Large grass 80-100 ml in 25 liters of water, 250-300L / ha

Spray herbicides before flowering weeds where the soil is moist enough.

Note
1 / Before you buy corn seeds to know the type of grass in the field.
Grows every year if the plantation is rich in communist weeds, corn weeds, cotton weeds, weeds, weeds
Dog tail grass and other sharp-leaved grasses, please choose the recommended corn varieties to plant or ask
Go to companies and depots that sell corn seeds to find out if they can be used with nicotine
, Nicosulfuron) to avoid problems.
2 / For corn varieties that are not in the guide, you need to test a little in the ground.
Apply 50-60 cc in 25 liters of water to get rid of weeds.
3 / Do not use mixed with fertilizers, pesticides.
4 / Check the corn field 2 days after spraying.
5 / If there are cases of yellow leaves, leaves or stems should use fertilizers containing nitrogen and phosphorus.
(Or type A + B fertilizer) to spray to detoxify the crop to grow normally.
6 / The company is not responsible for the use of the above instructions.

-បុប្ផាស្លឹកស្រួច 15% EC + បុប្ផាស្លឹកធំ 25% SL

គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលមានពីរសារធាតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នា Quizalofop-p-ethyl & Fomesafen សម្រាប់ប្រើបញ្ចូលគ្នាក្នុងការកម្ចាត់ស្មៅស្លឹកស្រួចនិងស្មៅស្លឹកធំដូចជា : ស្មៅចិញ្ចៀន ស្មៅកម្មុយនីស្ត ស្មៅពោតសំឡី ស្មៅត្រែង ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ ត្រកួនភ្នំត្រកួន ផ្ទី កាជីប ប្រមោយដំរី កន្ទ្រាំងខែត្រ ស្លាបទាវល្លិ៍តាអើក និងស្មៅស្លឹកស្រួច ស្លឹកធំ ជាច្រើនប្រភេទទៀតក្នុងចម្ការ ដំឡូងមី សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី សណ្តែកសៀង បុិកគក់ ។ វាមានលក្ខណ:ប៉ះផ្ទាល់និងជ្រាបចូលតាមរយ:ស្លឹក និងដើមរហូតដល់ប្ញសដោយទៅបំផ្លាញកោសិកាលូតលាស់របស់ស្មៅធ្វើអោយស្មៅងាប់និងអាចទប់ស្កាត់ស្មៅមិនឲ្យលូតលាស់បាន និងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណាំដែលបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់ដូចខាងលើ ។ ក្រោយពីបាញ់បាន4-5 ថ្ងៃធ្វើឲ្យស្មៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី 6-7 ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់ឬសនិងស្លឹកបន្តិចម្តងៗរហូតដល់ស្មៅងាប់។ពេលបាញ់ក្នុងចម្ការដីគួរមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ (អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់រួច2-3ថ្ងៃ) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬល្ងាច គួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ត្រូវចៀសវាងកុំឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច 6 ម៉ោងទើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

– ស្មៅនៅតូចស្លឹក 2-4 ប្រើថ្នាំ Quizalofop 10% ( 60-70ml ) និង Fomesafen 12.5% EC ( 60-70ml ) លាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
– ស្មៅចាស់ស្លឹក 5-7 ប្រើថ្នាំ Quizalofop 10% ( 80-100ml ) និង Fomesafen 12.5% EC ( 80-100ml ) លាយបញ្ចូលគ្នាជាមួយទឹក 25លីត្រ ។
– ថ្នាំ 1 ឈុតលាយទឹកបានពី 250-300L សម្រាប់ផ្ទៃដីចន្លោះពី 1 – 1.2 ហិកតា ។

ចំណាំ : អាចប្រើលាយជាមួយជី ( ហ៊ុយមិច​ ហ្វូវិច 95 ) ប្រើ 2 ស្លាបព្រាបាយលាយទឹក25លីត្រដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្លាប់ស្មៅនិងមិនឲ្យដំណាំអន់ឬក៏ទ្រុឌទ្រោម ។ ហាមប្រើលាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង ( Alkaline ) ថ្នាំសត្វល្អិតថ្នាំជម្ងឺនិងជីបំប៉នដែលមិនបានណែនាំ ។ មុននឹងបាញ់ត្រូវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។

-Bopha Slek Sroug 15% EC + Bopha Slek Thom 25% SL

Quizalofop-p-ethyl & Fomesafen are two herbicides used together to control acute leaf weeds and large leaf weeds, such as: ring weeds, communist weeds, corn weeds, reeds, weeds, weeds. Dogs, snails, snakes, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails, snails It is in direct contact and penetrates through the leaves and stems up to the roots, destroying the growth cells of the weeds, killing the weeds and preventing the weeds from growing and not affecting the recommended crops. After 4-5 days of spraying, the weeds turn yellow, and from 6-7 days the weeds begin to rot to the roots and leaves gradually until the weeds die. Rain after 2-3 days) Apply in the morning or evening should avoid spraying when the weather is too hot after spraying to avoid rain for at least 6 hours to be highly effective.

Small grass, 2-4 leaves, use Quizalofop 10% (60-70ml) and Fomesafen 12.5% EC (60-70ml) mixed with 25 liters of water.
Old leaves, 5-7 leaves, use Quizalofop 10% (80-100ml) and Fomesafen 12.5% EC (80-100ml) mixed with 25 liters of water.
1 set of medicine mixed with water from 250-300L for an area between 1 – 1.2 hectares.

Note: Can be mixed with fertilizer (Humicfuvic 95), use 2 tablespoons mixed with 25 liters of water to increase the effectiveness of weed control and prevent damage or deterioration of crops. Do not mix with alkaline, pesticides, pesticides and over-the-counter fertilizers. Before spraying, shake the bottle first.

-បុប្ផាស្មៅពោត 40% OD

គឺជាប្រភេទថ្នាំសម្លាប់ស្មៅក្នុងវាលចម្ការពោត ម្នាស់ អំពៅ ដែលផ្សំឡើងដោយសមាសធាតុពីរ Mesotrione+Atrazine នៅក្នុង
ដបថ្នាំតែមួយវាអាចបង្ការនិងកម្ចាត់ពោតសំឡី ពពួកស្មៅស្លឹកស្រួចមាន ( ស្មៅកម្មុយនីស្ត ស្មៅកន្ទុយឆ្កែ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅចិញ្ចៀន …ល…) ពពួកស្មៅជ័រ ( ផ្ទី ផ្ទីអាចម៌មាន់ ត្រកួន ត្រកួនភ្នំ​ ត្រកួនតេក ទន្ទ្រាំងខែត្រ ទន្ទ្រាំងបាយស កាជីប ជន្ទល់ភ្នំ ប្រមោយដំរី ស្មៅស្លាបទា…ល…) និងឃុំគ្រាប់ស្មៅយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ។ ដោយមានឥទ្ធិពល បញ្ជ្រាបចូលតាមប្រព័ន្ធស្លឹកបញ្ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធឬសស្មៅ ។ ក្រោយពីបាញ់បាន4-5ថ្ងៃ ធ្វើអោយស្មៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី6-7 ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់ឬស ។

ស្មៅនៅតូចស្លឹក3-4ប្រើថ្នាំ60-80mlក្នុង1ធុងបាញ់ទឹក 25លីត្រ ។ ស្មៅចាស់ស្លឹក 5-6ឡើងទៅប្រើថ្នាំ100-120mlក្នុង1ធុងបាញ់ទឹក25លីត្រ ។
ហាមប្រើលាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង(Alkaline)ឬថ្នាំកសិកម្មដ៏ទៃទៀត ។ ហាមប្រើនៅពេលពោតចេញផ្កា ។ មុននឹងបាញ់ត្រូវក្រឡុកដប
ថ្នាំជាមុនសិន។

-Bopha Smav Pot 40% OD

Is a herbicide in corn, pineapple and sugarcane fields composed of two compounds Mesotrione + Atrazine in
One bottle of medicine, it can prevent and get rid of corn, cotton, weeds, sharp leaves (communist grass, dog tail grass, weeds, weeds, rings, etc …) Resin grass Provinces, rice fields, rice paddies, mountains, elephants, grass, duck wings … etc.) And effectively weed seeds. With the effect of penetrating through the leaf system to the root system. After 4-5 days of spraying, the grass turns yellow and from 6-7 days the grass begins to rot to the roots.

Weeds in small, 3-4 leaves, apply 60-80ml in 1 25 liter spray bottle. Old grass, 5-6 leaves or more, apply 100-120ml in 1 spray bottle of 25 liters.
Do not mix with alkaline or other pesticides. Do not use when corn flowers. Before spraying, shake the bottle.
Medication first.

-យ៉ាឃុំទឹក 50% SC

យ៉ាឃុំទឹក 50% SC គឺជាថ្នាំសម្លាប់ស្មៅដូចជា : ផ្ទី ត្រកួនភ្នំ ប្រមោយដំរី និងស្មៅស្លឹកធំជាច្រើនប្រភេទទៀត នៅក្នុងចម្ការពោត ម្នាស់ អំពៅ យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ ដោយមានឥទ្ធិពលបញ្ជ្រាបចូលតាមប្រព័ន្ធស្លឹកបញ្ជូនទៅដល់ប្រព័ន្ធឬសស្មៅ ។​ ក្រោយពីបាញ់បាន 4-5ថ្ងៃ ធ្វើអោយស្មៅប្រែពណ៌ទៅជាលឿងហើយចាប់ពី6-7 ថ្ងៃស្មៅចាប់ផ្តើមរលួយដល់ឬស ។ ពេលបាញ់ដីក្នុងចម្ការគួរមានសំណើមគ្រប់គ្រាន់( អាចក្រោយភ្លៀងធ្លាក់ ) ដោយអនុវត្តនៅពេលព្រឹកឬល្ងាចគួរចៀសវាងបាញ់នៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេក ក្រោយពីបាញ់ថ្នាំត្រូវចៀសវាងកុំអោយត្រូវទឹកភ្លៀងយ៉ាងតិច 6 ម៉ោងទើបថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

មុននឹងបាញ់ត្រុវក្រឡុកដបថ្នាំជាមុនសិន ។ ស្មៅនៅតូចស្លឹក3-4ប្រើថ្នាំ60-80mlក្នុង1ធុងបាញ់ទឹក 25លីត្រ, ស្មៅចាស់ស្លឹក5-6ឡើងទៅប្រើថ្នាំ
100-120mlក្នុង1ធុងបាញ់ទឹក25លីត្រ។ ហាមប្រើលាយជាមួយសារធាតុអាល់កាឡាំង(Alkaline)ឬថ្នាំកសិកម្មដ៏ទៃទៀត។ ហាមប្រើនៅពេល
ពោតចេញផ្កា។​

-Ya Khum Teuk 50% SC

Ya Khum Tuek 50% SC is a highly effective herbicide such as: Phtei Trakoun Phnom, Pramouy Damrey and many other large-leaf weeds in corn, pineapple and sugarcane fields. With the effect of penetrating through the leaf system to the root system of grass. After 4-5 days of spraying, the grass turns yellow and from 6-7 days the grass begins to rot to the roots. When spraying the soil in the field should be sufficient moisture (possibly after the rain) applied in the morning or evening should avoid spraying when the weather is too hot after spraying to avoid rain for at least 6 hours before the spray is effective. High.

Before spraying, shake the bottle first. Small grass, 3-4 leaves, apply 60-80ml in 1 spray container, 25 liters of water, old grass, 5-6 leaves or more, use medicine
100-120ml in 1 25 liter spray tank. Do not mix with alkaline or other pesticides. Do not use when
Corn flowers.